Τετραγωνικό πρόβλημα ανάθεσης. Ενας νέος αλγόριθμος επίλυσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Quadratic assignment problem. A new approximate approach
Τετραγωνικό πρόβλημα ανάθεσης. Ενας νέος αλγόριθμος επίλυσης

Γκεβεζές, Θεόδωρος Πασχάλη

Το τετραγωνικό πρόβλημα ανάθεσης είναι ένα από τα πιο γνωστά προβλήματα Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης. Για την επίλυση του έχουν αναπτυχθεί τόσο ακριβείς αλγόριθμοι όσο και προσεγγιστικοί-ευρετικοί αλγόριθμοι. Ενας νέος προσεγγιστικός αλγόριθμος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι η μέθοδος άπληστης (εξόδου) τυχαίας προσεγγιστικής αναζήτησης.
The quadratic assignement problem is one of the most popular Combinatorias Optimization Problems. There are several algorithms that solve it. Exact algorithms and approximate-hevristic algorithms. A new approximate algorithm proposed in this paper. Its tithe is Greedy Out Randomized Adaptive Search Procedure.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μη πολυωνυμικοί αλγόριθμοι
Permutation
Συνδυαστική βελτιστοποίηση
Συνδεδεμένη λίστα
Ταξινόμηση σωρού
Μετάθεση
Np-hard problems
Heap sort
Combinational optimization
Linked lists
Τετραγωνικό πρόβλημα ανάθεσης
Quadratic assigment problem

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-23T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.