δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοString Thermalization in Static Spacetimes

Kuiroukidis, Apostolos
Paschalis, Ioannis
Papadopoulos, Dimitrios

We study the evolution, the transverse spreading and the subsequent thermalization of string states in the Weyl static axisymmetric spacetime. This possesses a singular event horizon on the symmetry axis and a naked singularity along the other directions. The branching diffusion process of string bits approaching the singular event horizon provides the notion of temperature that is calculated for this process. We find that the solution of the Fokker-Planck equation in the phase space of the transverse variables of the string, can be factored as a product of two thermal distributions, provided that the classical conjugate variables satisfy the uncertainty principle. We comment on the possible physical significance of this result

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

String theory
Scalar field theory
Gravitational effects
Cosmology
Superposition principle (Physics)
Domain wall
String models
Einstein field equations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2009-06-29T16:58:46Z
1999


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

General Relativity and Gravitation, vol.31 no.8 [1999] p.1237-1254 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.