Ανάλυση κύριων συvιστωσών στην κατάρτιση μοντέλου εκτίμησης αποροοής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Ανάλυση κύριων συvιστωσών στην κατάρτιση μοντέλου εκτίμησης αποροοής

Διαμαντοπούλου, Μαρία
Γεωργίου, Πανταζής
Παπαμιχαήλ, Δημήτριος

In this paper Principal Components Analysis (PCA) was applied in order to identify a regional model for estimating annual runoff in small ungauged catchments in Chalkidiki and Hortiatis area. Multiple linear regression models with the annual runoff of the mean and wet hydrologic year as dependent variable and the annual rainfall and the catchments characteristics (catchment area, mean elevation, min elevation, max elevation, length of stream, average stream slope, average catchment slope) as independent variables, were investigated. From this investigation it was found the existence of multicollinearity of some independent variables. This fact contravenes the assumptions about linear multiple regression. In this study, to cope with problems of multicollinearity Principal Components Analysis (PCA) was applied for a regional model identification in order to estimate the annual runoff in small ungauged catchments.
Στην εργασία αυτή, εφαρμόστηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών με σκοπό την κατάρτιση μοντέλου εκτίμησης της ετήσιας απορροής μικρών υδρολογικών λεκανών της Χαλκιδικής και της περιοχής του Χορτιάτη. Στα μοντέλα γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης που διερευνήθηκαν εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η ετήσια απορροή του μέσου και του υγρού υδρολογικού έτους και ανεξάρτητες μεταβλητές η αντίστοιχη ετήσια βροχόπτωση κάθε λεκάνης και τα χαρακτηριστικά της υδρολογικής λεκάνης (έκταση, μέσο υψόμετρο, ελάχιστο υψόμετρο, μέγιστο υψόμετρο, μέγιστο μήκος διαδρομής του ρέματος, μέση κλίση του ρέματος και μέση κλίση της λεκάνης). Από τη διερεύνηση αυτή διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ κάποιων ανεξάρτητων μεταβλητών. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα παραβίασης προϋποθέσεων της πολλαπλής παλινδρόμησης. Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών με σκοπό τη μείωση των βασικών πηγών μεταβλητότητας και την απλούστευση του μοντέλου εκτίμησης της ετήσιας απορροής μικρών υδρολογικών λεκανών.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2005
2009-06-29T16:58:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

urn:ISSN:11094192
Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, no.5 [2005] p.114-126 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)