δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοQuasi-Normal Modes of Stars and Black Holes

Schmidt, Bernard
Kokkotas, Konstantinos

Perturbations of stars and black holes have been one of the main topics of relativistic astrophysics for the last few decades. They are of particular importance today, because of their relevance to gravitational wave astronomy. In this review we present the theory of quasi-normal modes of compact objects from both the mathematical and astrophysical points of view. The discussion includes perturbations of black holes (Schwarzschild, Reissner-Nordstrφm, Kerr and Kerr-Newman) and relativistic stars (non-rotating and slowly-rotating). The properties of the various families of quasi-normal modes are described, and numerical techniques for calculating quasi-normal modes reviewed. The successes, as well as the limits, of perturbation theory are presented, and its role in the emerging era of numerical relativity and supercomputers is discussed

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Charged
Black holes (Astronomy)
Born infeld
Static

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2009-06-29T16:58:46Z
1999


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

Living Reviews in Relativity, [1999] [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.