δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFlotation of chromite and serpentine

Matis, Konstantinos
Deligianni-Giannakoudaki, Eleni
Gallios, Georgios
Peleka, Effrosyni

Chromite is an important strategic mineral usually associated with other gangue minerals, mainly silicates. A good knowledge of the flotation behaviour of chromite and the establishment of conditions for its selective separation from the gangue minerals might help the future exploitation of chromite deposits. In this paper, the floatability of chromite and serpentine fine particles by sodium oleate was investigated in-depth, aiming to separation during mineral processing, i.e. to float chromite from serpentine. Process parameters investigated were the effect of collector concentration, the pH value, the type and concentration of various modifiers on the flotation behaviour of chromite. The conditions investigate where selective flotation from gangue minerals (serpentine) would be possible

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Διαχωρισμός
Chromite
Flotation
Separation
Serpentine
Επίπλευση
Τροποποιητής
Modifier
Σερπεντίτης
Χρωμίτης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-29T16:58:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

Separation and Purification Technology, vol.55 [2007] p.232-237 [Published Version]
urn:ISSN:13835866

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.