δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFlotation removal of As(V) onto goethite

Matis, Konstantinos
Zoumpoylis, Anastasios
Hudson, M.J.
Ramos, Afonso, M.D.
Malamas, F.B.

Arsenic oxyanions, considered as priority pollutants, were removed from dilute aqueous solutions by sorption onto synthetic goethite, a typical inorganic adsorbent. Flotation was subsequently applied as an effective solid/liquid separation method. The combined process produced a foam concentrate, containing the arsenic-loaded goethite particles. The dispersed-air flotation technique was used for the generation of fine gas bubbles. The main parameters affecting the process were studied and promising results, in terms of arsenic removal and of goethite separation, were obtained.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Sorption
Water treatment
Flotation
Arsenate
Goethite

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2009-06-29T17:00:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

Environmental pollution, vol.97 no.3 p.239-245 [Published Version]
urn:ISSN:02697491

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.