δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSorptive flotation for metal ions recovery

Matis, Konstantinos
Lazaridis, Nikolaos
Hancock, I.C.
Zoumpoulis, Anastasios

In this study, the abstraction of nickel, copper and zinc ions from aqueous solutions has been investigated in a laboratory batch scale mode. A combined two-stage process is proposed as an alternative of the heavy metals removal from aqueous solutions. The first stage is the sorption of heavy metals onto non-living microorganisms followed by dispersed-air flotation of the loaded biomass. Three types of strains were used: Penicillium chrysogenum, Saccharomyces carlsbergensis and Streptomyces rimosus. The main parameters studied were solution pH, biomass concentration, surfactant concentration and flocculant concentration. The biomass reuse after elution was also examined. Remediation is a possible application of flotation being cost-effective and with readily available equipment and know-how. The application of this process looks promising

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Biosorption
Metal cations
Επίπλευση διασκορπισμένου αέρα
Βιομάζα
Biomass
Βιορόφηση
Κατιόντα μετάλλων
Dispersed-air flotation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-07-03T10:44:41Z
2003


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

International Journal of Mineral Processing, vol.70 [2003] p.99-108 [Published Version]
urn:ISSN:03017516

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.