δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBiosorptive Flotation in Metal Ions Recovery

Matis, Konstantinos
Hancock, I.C.
Zoumpoulis, Anastasios

Heavy metals can be removed from dilute aqueous solutions in many ways. Among the innovative ones may be classified a process consisting of biosorption followed by flotation. A metal cation, cadmium, was examined; the metal was abstracted by microorganisms belonging to the Actinomycetes, i.e., Streptomyces clavuligerus and Streptomyces griseus, which have a filamentous morphology, and hence present a flocculent character. Dissolved-air flotation was the technique applied on a laboratory scale without the addition of any flotation surfactant. The parameters investigated in the batch mode were contact time, recycle ratio, solution pH, Cd concentration, biomass addition, and use of a frother (ethanol). Promising results were obtained; in certain cases an almost quantitative cadmium abstraction, followed by higher than 90% biomass recovery, was found

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1994
2009-07-08T10:27:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

urn:ISSN:01496395
Separation Science and Technology, vol.29 no.8 [1994] p.1055-1071 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.