Συμβατότητα δασοτεχνικών έργων για την ανάπτυξη της ορεινής περιοχής Μετσόβου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The compatibility of forest opening-up works for the development of mountains region of Metsovo
Συμβατότητα δασοτεχνικών έργων για την ανάπτυξη της ορεινής περιοχής Μετσόβου

Ταμπέκης, Στέργιος Θ.

Από τις πιο σημαντικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών είναι η διάνοιξη του δασικού οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο της βιώσιμης αξιοποίησης δασικών οικοσυστημάτων των ορεινών περιοχών, στη διατριβή αυτή πραγματοποιείται με μετρήσιμα κριτήρια ο έλεγχος της συμβατότητας των έργων διάνοιξης με το φυσικό περιβάλλον στην ορεινή περιοχή του Δήμου Μετσόβου και εκτιμάται η συμβολή της διάνοιξης και της συγκεκριμένης μεθόδου σαν έλεγχο της συμβατότητας και στην βιώσιμη ανάπτυξης της εν λόγω
One of the must important anthropogenic interferences to the natural environment of the maountains regions is the forest opening-up. Thus in the frame of the sustainable expoitation of the forest ecosystems of the mountains regions, the examination of the compatibility of the mountainous region of Metsovo, in this thesis, is accomplished according countable criteria. Also, the contribution of the opening-up and of the particular method is estimated in the examination of the compatibility and the viable development of this regions

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Forest opening-up
Forest roads, Greece
Δασοτεχνικά έργα
Development of the mountains regions
Environment impact assessment
Forest roads, Design and construction
Δασικοί δρόμοι, Ελλάδα
Δασική οδοποιία
Ανάπτυξη ορεινών έργων
Διάνοιξη δάσους
Συμβατότητα
Compatibility
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-07-17T07:36:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.