Βιο-οικολογία και αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων της ροδακινιάς στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παραγωγής καρπών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Bioecology of microlepidopterous pests of peach trees and their management according to the principles of integrated fruit production
Βιο-οικολογία και αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων της ροδακινιάς στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παραγωγής καρπών

Δάμος, Πέτρος Θ.

The present PhD Thesis studies the bio-ecology of the major peach (Prunus persica) microlepidoptera species Anarsia lineatella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae), Grapholitha molesta Busk (Lepidoptera: Tortricidae), Adoxophyes orana Fisher von Röslerstamm (Lepidoptera: Tortricidae) and their control in terms of integrated pest management (IPM). Temperature dependent relationships in laboratory of various developmental events were characterized evaluating several models. A new model, based on a beta type distribution function, was fitted on the temperature dependent developmental data in order to predict population dynamics. Moreover, in order to investigate the effects of three different larval diets (shoots, young fruits and artificial diet) on the energetic loads of A. lineatella pupae we conducted chemical analyses determining lipid, carbohydrates, glycogen and protein level. Lipid concentration of pupa developed as larvae on young shoots was significantly higher than those developed on young fruits or on artificial diet. No significant differences were identified on glycogen and total protein concentrations, between pupa developed as larvae on young fruits and artificial diet, respectively, while in pupa developed as larvae on young shoots concentrations of glycogen and proteins were significantly lower. Carbohydrates of pupae were at the same levels, regardless of the larval diet. In addition, the course of overwintering larval development was studied for the first time in A. lineatella under field and laboratory conditions for 3 successive years (2005-2007) in central Macedonia of Northern Greece (Veria: 40.32oN,22.18oE and Velvendo: 40.16 oN,22.02oE). Mean number of days to pupation decreased progressively throughout the sampling period according to a two-parameter exponential decay regression model. Long-day photoperiod significantly accelerated diapause termination, while short-day photoperiod maintained diapause until late January. Larvae sensitivity ceases at the end of January-early February. The relationship between the cumulative percentage of males of A. lineatella, A. orana and G. molesta caught in pheromone traps during cultivation season and the relative degree-days was modeled on the above regions. A Weibull type distribution function, a 3-parameter sigmoid equation and a logistic function were fitted to the data. In order to describe phenology of all three microlepidoptera species simultaneously, because of a parallel presence on peach during cultivation season, a unique common degree-day climax was proposed. In addition, yield lost caused by G. molesta and A. oran was very low in al cases. Observed yield lost was related to A. lineatella during all years of observation. Significant relationships were indicated between first generations of A. lineatella and peach yields. Thus economic injury levels (EIL) estimated for A. lineatella and were assessed to 108 larvae on fruits of branch/0.1ha according to a linear regression.
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη της βιο-οικολογίας τριών μικρολεπιδοπτέρων της ροδακινιάς [Anarsia lineatella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae), Grapholitha molesta Busk (Lepidoptera: Tortricidae) και Adoxophyes orana F. v. R. (Lepidoptera: Tortricidae)] για την από κοινού καταπολέμησή τους στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παραγωγής καρπών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη σημαντικών βιολογικών χαρακτηριστικών του κύριου ‘’εχθρού-κλειδί’’ της ροδακινιάς A. lineatella στο εργαστήριο και ύπαιθρο, για το οποίο δεν υπήρχαν δημοσιευμένα δεδομένα. Η θερμοκρασία είχε σημαντική επίδραση στην επιβίωση και ωοπαραγωγή των ενηλίκων του A. lineatella. H κατώτερη θερμοκρασία, για το σύνολο της προνυμφικής ανάπτυξης, υπολογίστηκε στους 11.4oC από μια ζυγισμένη γραμμική συμμεταβολή. Ένα νέο εμπειρικό μη γραμμικό μοντέλο συμμεταβολής, που αναπτύχθηκε βασιζόμενο σε μια απλουστευμένη μορφή εξίσωσης κατανομής συχνοτήτων τύπου β, μπόρεσε να περιγράψει την επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη του A. lineatella με μεγάλη ακρίβεια. Μεγαλύτερη ήταν η συγκέντρωση των λιπιδίων σε νύμφες που προέρχονταν από προνύμφες που αναπτύχθηκαν σε βλαστούς, σε σχέση με αυτές που προέρχονταν από νεαρούς καρπούς αλλά και τεχνητή τροφή, αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις σε γλυκογόνο και πρωτεΐνες ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα μεταξύ νυμφών που προέρχονταν από βλαστούς και αυτών που προέρχονταν από τεχνητή τροφή και χαμηλότερη σε γλυκογόνο και πρωτεΐνες σε νύμφες που προέρχονταν από νεαρούς καρπούς. Στα ίδια επίπεδα περίπου, ήταν οι συγκεντρώσεις σε υδατάνθρακες των νυμφών, ανεξάρτητα από το είδος της τροφής των προνυμφών. Η φωτοπερίοδος είχε σημαντική επίδραση στην έναρξη της ανάπτυξης και νύμφωση διαχειμαζουσών προνυμφών του A. lineatella που συλλέχθηκαν από το Βελβεντό Κοζάνης και την Κουλούρα Ημαθίας κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών των ετών 2005, 2006 και 2007 και ανά τακτά χρονικά διαστήματα έως τις αρχές της άνοιξης. Φωτοπερίοδος μακράς ημέρας επιτάχυνε σημαντικά το χρόνο νύμφωσης και ολοκληρώθηκε έως τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ κάτω από την επίδραση μικρής ημέρας, ο χρόνος νύμφωσης διήρκεσε σχεδόν έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Η έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες στο εργαστήριο επιτάχυνε σημαντικά τους χρόνους νύμφωσης. Το είδος A. lineatella έχει ενδεχομένως μικρής έντασης διάπαυση, που ολοκληρώνεται στα τέλη Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου. Τρία μη γραμμικά μοντέλα συμμεταβολής (Weibull, σιγμοειδής τύπου Boltzman και λογιστικής), εφαρμόστηκαν κατά διάρκεια τεσσάρων ετών (2004, 2005, 2006 και 2007) και περιγράφουν με αρκετή ακρίβεια τις πτήσεις και των τριών μικρολεπιδοπτέρων). Επιπλέον, σύμφωνα με μια κοινή 'ημεροβαθμική κλίμακα’ που προτάθηκε, μπορούν να παρακολουθούνται τα αναπτυξιακά συμβάντα και η εξέλιξη των πληθυσμών και των τριών ειδών ταυτόχρονα. Η ζημιά σε ροδακινιές ήταν σε υψηλά επίπεδα κυρίως τα έτη 2005, 2007 και λιγότερο το 2006, ωστόσο οφείλονταν αποκλειστικά σχεδόν στο είδος Α. lineatella. Αντίθετα οι παρατηρούμενες προσβολές από τα G. molesta και A. orana ήταν σε πολύ χαμηλά έως και αμελητέα επίπεδα. Το ΟΑΠ για το Α. lineatella υπολογίστηκε στις 108 προνύμφες/στρέμμα, σύμφωνα με μια γραμμική συμμεταβολή και στις 118 προνύμφες/στρέμμα σύμφωνα με μια δευτέρου βαθμού μη γραμμική συμμεταβολή.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θερμοκρασιακά Μοντέλα Ανάπτυξης
Integrated pest management (IPM)
Διαχείμαση και διάπαυση
Φαινολογικά μοντέλα πρόβλεψης
Όριο Ανεκτής Πυκνότητας (ΟΑΠ) και Όριο Επέμβασης (ΟΕ)
Economic Injury Level (EIL) and Economic Threshold (ET)
Anarsia lineatella, Grapholitha molesta, Adoxophyes orana
Insect pests, Biological control
Ροδάκινο, Παράσιτα
Παράσιτα έντομα
Ενεργειακά αποθέματα νυμφών
Overwintering and diapause
Temperature driven developmental models
Anarsia leneotella, Grapholitha molesta, Adoxophyes orana
Phenological forecasting models
Βιο-οικολογία μικρολεπιδοπτέρων ροδακινιάς
Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών
Bioecology of Peach Microlepidoptera
Energetics of pupae
Peach, Pests

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-07-21T08:55:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.