Ο Ιωάννης Α' Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης: ιστορική - θεολογική προσέγγιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Archbishop John I' of Thessaloniki: historical-theological approach
Ο Ιωάννης Α' Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης: ιστορική - θεολογική προσέγγιση

Κυριατζή, Αντωνία Γρ.

Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη του βίου και του έργου του Ιωάννη Α' Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, που έζησε στα τέλη του 6ου και αρχές του 7ου αι. Ισχυρή προσωπικότητα, υπήρξε μάρτυρας των αβαροσλαβικών επιδρομών
The object of this study is to examine the personality of Archbishop John I'

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Dormition Theotokos
Μυροφόροι
John I' Archbishop of Thessaloniki
In mulieres unguentiferas
Ιωάννης Α' Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
Oratio de exaltatione
Υψωσις Τιμίου Σταυρού
Κοίμησις της Θεοτόκου
Oratio de decollatione
Αποτομή Τιμίου Προδρόμου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-08-26T10:22:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)