Αισθητική και πολιτική στο έργο του Ιμμάνουελ Καντ και της Χάννα Αρεντ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Aesthetics and politics in the work of Immanuel Kant and Hannah Arendt
Αισθητική και πολιτική στο έργο του Ιμμάνουελ Καντ και της Χάννα Αρεντ

Βελισσάρης, Θεόδωρος Γεώργιου

Hannah Arendt opened new paths in political thinking by considering third Kantian critique as the political philosophy Kant never finished. Beyond objectivism and relativism, she promotes a new foundation for democratic political judgement, which is systematically discussed.
Η Χάννα Αρεντ διάνοιξε νέους δρόμους για την πολιτική σκέψη, όταν θεώρησε την τρίτη καντιανή κριτική, την αισθητική, ως την πολιτική θεωρία που ποτέ δεν ολοκλήρωσε ο Καντ. Πέρα από τον αντικειμενισμό και τον σχετικισμό, προέταξε μια νέα θεμελίωση της δημοκρατικής πολιτικής κρίσης η οποία διερευνάται συστηματικά.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διευρυμένος τρόπος του σκέπτεσθαι
Ethics
Enlarged mentality
Sensus communis
Aestehtics
Κοινή αίσθηση
Αισθητική
Ιστορία
Ηθική
Politics
History
Πολιτική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-08-27T12:22:32Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)