Κλασσικά και ασθενή σταυρωτά γινόμενα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Classical and weak crossed products
Κλασσικά και ασθενή σταυρωτά γινόμενα

Χατζηθεοδώρου, Γεωργία Δαμιανού

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα σταυρωτά γινόμενα, κλασικά και ασθενή, η προέλευση των οποίων είναι διπλή: από τις G-βαθμωτές άλγεβρες ομάδας και τις απλές κεντρικές άλγεβρες. Στα κεφάλαια 1-4 δίνονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία (ορισμοί, θεωρήματα, παραδείγματα), καθώς και παραπομπές, για την κατανόηση του θέματος από τον αναγνώστη.
In this paper one can read about crossed products, classical and weak, whose origin is double: by G-graded algebras and central simple algebras. All necessary theorems and examples are given so as to achieve better understanding.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Central simple algebra
Ασθενές σταυρωτό γινόμενο
Αλγεβρα με διαίρεση
Brauer group
Απλή κεντρική άλγεβρα
Σταυρωτό γινόμενο
Crossed product
Weak crossed product
Division algebra
Ομάδα Brauer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-08-28T10:28:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)