Η έννοια της ελευθερίας στην αρχαία Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The concept of freedom in ancient Greece
Η έννοια της ελευθερίας στην αρχαία Ελλάδα

Μαστρογιαννόπουλος, Λάμπρος Γεωργίου

Η έννοια της ελευθερίας θεμελιώδης στην αρχαιοελληνική σκέψη. Συνδέθηκε αναμφίλεκτα με το δημοκρατικό πολίτευμα και με το φιλοσοφικό λόγο. Η έννοια της ευρέτατη, παίρνοντας τις μορφές της πολιτικής ελευθερίας, της αυτονομίας, της ελευθερίας λόγου και σκέψης καθώς και της ελεύθερης βούλησης. Ο θεσμός της δουλείας συμβάδιζε πάντοτε αντινομικά με την έννοια της ελευθερίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.
The concept of freedom always seemed to have played a significant role in ancient greek world. Omnipresent in the greek thought had strongly been associated with Democracy and the philosophical thought. Freedom had a broad concept, including political freedom, autonomy, freedom af speech and thought, as long as free will. Widespread stavery created a strong antinomy with the concept of freedom in the greek world.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Slavery
Αυτονομία
Δουλεία
Ελευθερία
Democracy
Equity
Ισότητα
Autonomy
Society
Δημοκρατία
Κοινωνία
Freedom

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-08-28T10:51:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)