δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τροχιές δορυφόρου σε διπλά συστήματα αστεροειδών
Satellite orbits in binary asteroid systems

Μορέλλας, Βασίλειος Αθανασίου

Search of special erajectories of an artificial satellite in binary asteroid systems: residence within a distance of ten arbital axes for at least a hundred periods. Approachment of the systems with similar companion masses with the elliptic Sitnikov model and of the systems with small eccentricities with the 3D-circular restricted problem.
Διερεύνηση τροχιών τεχνητού δορυφόρου, σε διπλά συστήματα αστεροειδών, με τα ειδικά χαρακτηριστικά : παραμονή εντός απόστασης δέκα αξόνων της τροχιάς του συστήματος για τουλάχιστον εκατό περιόδους. Προσέγγιση συστημάτων με παρόμοιες μάζες συνοδών με μοντέλο ελλειπτικού Sitnikov και συστημάτων με μικρές εκκεντρότητες με τρισδιάστατο κυκλικό περιορισμένο πρόβλημα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Asteroid
Διπλά συστήματα
Αστεροειδής
Satellite
Binary
Δορυφόρος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-08-28T11:21:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.