Εκτίμηση των υδρευτικών αναγκών του Ν. Χαλκιδικής με βάση την πληθυσμιακή εξέλιξη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση των υδρευτικών αναγκών του Ν. Χαλκιδικής με βάση την πληθυσμιακή εξέλιξη

Μπαμπατζιμόπουλος, Χρήστος
Καβαλιεράτου, Σοφία
Καραμούζης, Διαμαντής

Στα πλαίσια του προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων του Ν. Χαλκιδικής με σκοπό την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του νομού, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εκτίμηση της πληθυσμιακής εξέλιξης του νομού για τις επόμενες δεκαετίες και ο υπολογισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε βάθος χρόνου. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθυσμού του νομού Χαλκιδικής για τα έτη 2011, 2021 και 2051. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των εθνικών απογραφών των ετών 1961-2001. Αξιολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα οι εξισώσεις: πρώτης τάξης, πρώτης τάξης με μετανάστευση και η μη γραμμική ή λογιστική εξίσωση. Με βάση τους προβλεπόμενους πληθυσμούς εκτιμούνται οι ετήσιοι απαιτούμενοι όγκοι νερού, καθώς και οι απαιτούμενες παροχές αιχμής για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του νομού.
Water shortage in the Prefecture of Chalkidiki is very tense, especially in the summer months. To cover the population needs in water for the next five decades, the Ministry of Economy, in collaboration with the Laboratory of General and Agricultural Hydraulics and Land Reclamation, are studying the construction of three dams in Olynthios, Havrias and Petrenias rivers. Directly connected to the size of these dams is the prediction of population growth and the estimation of the volume of water required to cover their needs. In this paper predicted population growth for the years 2011, 2021 and 2051 is presented. The first order, the first order with migration and the nonlinear or logistic (Verhulst) equations are used, in connection with the national census data of the years 1961 – 2001. Based on the population predictions, the required volumes of water are estimated for all the municipalities of the Prefecture of Chalkidiki.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-09-02T06:31:29Z
2003


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), [2003] p.379-388

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.