Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της διεργασίας οξείδωσης της αιθάλης σε περιβάλλον θερμοζυγού και παγίδας καπνού: συσχετισμός των μεθόδων επεξεργασίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

2009 (EN)
Experimental and theoretical study of soot oxidation in a thermogravimetric analyzer and a diesel particulate filter: results correlation
Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της διεργασίας οξείδωσης της αιθάλης σε περιβάλλον θερμοζυγού και παγίδας καπνού: συσχετισμός των μεθόδων επεξεργασίας

Καλογήρου, Μαρία Εμμ.

Μελετήθηκε σε πειραματικό και θεωρητικό επίπεδο η μη καταλυτική οξείδωση της αιθάλης παρουσία οξυγόνου και διοξειδιου του αζώτου σε δύο αντιδραστήρες και συγκεκριμένα σε θερμόζυγο (TGA) και αντιδραστήρα μικρής κλίμακας. Διερευνήθηκε η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων των δύο διατάξεων τόσο σε επίπεδο τάσεων όσο και σε επίπεδο απολυτων μετρυμένων μεγεθών. Τελικά, διερευνήθηκε η δυνατότητα χρήσης των κινητικών παραμέτρων σε μοντέλο πρoσομοίωσης φίλτρων
Not catalytic soot oxidation under oxygen and nitrogen dioxide was studied. Two experimental setups were used (TGA and a mini-scale reactor). The comparabiblity of the results was investigated. Finally, it was investigated if the resulting kinetic parameters could be used reliably in diesel particulate filter modelling tools

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Φίλτρα σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων
Thermogravimetric analysis
Κινητικές παράμετροι
Soot
Θερμοζυγός
Αιθάλη, Οξείδωση
Kinetic parameters
Diesel particulate filter
Soot, Oxidation
Oxidation
Παγίδα καπνού
Diesel particulate filters
Motor vehicles, Pollution control devices
Μηχανοκίνητα οχήματα, Συσκευές ελέγχου ρύπων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-03T10:22:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)