δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τεχνικές ομαδοποίησης δεδομένων του παγκόσμιου ιστού
Web data clustering techniques

Κουτσονικόλα, Βασιλική Α.

The dissertation focuses on the web clustering problem Specifically, new clustering techniques are proposed to provide efficient data management frameworks. A clustering-driven framework for directory services is proposed along with a query framework which, considering the clustering based LDAP data organization, results in the enhancement of the LDAP server's performance. Then, four algorithms are proposed which deal with the problem of web users clustering. Their goal is to identify similarities between users according to their navigational behaviour. Next, three, co-clustering frameworks are studied in order to identify relations between elements of two different datasets
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την ανάπτυξη τεχνικών ομαδοποίησης δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού. Οι τεχνικές που προτείνονται διαφοροποιούνται αναφορικά με το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιούν (περιεχομένου, δομής ή χρήσης), τα πλαίσια που εφαρμόζονται και τις πληροφορίες που εξάγουν ενώ ο στόχος τους είναι η αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων. Στα πλαίσια, λοιπόν της διατριβής, προτείνεται μια μέθοδος ομαδοποίησης δεδομένων που αποθηκεύονται σε υπηρεσίες καταλόγου, Παράλληλα προτείνεται ένα πλαίσιο αναζήτησης το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα της ομαδοποίησης και οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών καταλόγου. Στη συνέχεια εξετάζεται το πρόβλημα της ομαδοποίησης χρηστών του Π.Ι. με βάση τα ενδιαφέροντά τους και προτείνονται 4 αλγόριθμοι για την επίλυσή του. Τέλος, μελετώνται τρία προβλήματα συν-ομαδοποίησης για την ταυτόχρονη ομοδαποίηση των δεδομένων που ανήκουν σε δύο διαφορετικά σύνολα, ώστε να εντοπιστούν υπάρχουσες μεταξύ τους συσχετίσεις

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

World Wide Web
World Wide Web (Σύστημα ανάκτησης πληροφοριών)
Data mining
Clustering
Directory services
Ομαδοποίηση
Υπηρεσίες καταλόγου
Εξόρυξη δεδομένων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-07T06:58:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.