Οριακή ανάλυση και ανάλυση προσαρμογής κελυφωτών μεταλλικών κατασκευών υπό το κριτήριο διαρροής Ilyushin

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Limit and shakedown analysis of FEM-discretized steel shell structures under the Ilyushim yield criterion
Οριακή ανάλυση και ανάλυση προσαρμογής κελυφωτών μεταλλικών κατασκευών υπό το κριτήριο διαρροής Ilyushin

Παπαϊωάννου, Γεώργιος Ι.

Η διατριβή αποσκοπεί στην ανάπτυξη FEM-διακριτοποιημένων άμεσων πλαστικών μεθόδων (δηλαδή μεθόδων οριακής ανάλυσης και ανάλυσης προσαρμογής) για μεταλλικούς κελυφωτούς φορείς της πράξης. Το πρόβλημα της προσαρμογής μετασχηματίζεται σε μαθηματικό πρόβλημα SOCP και επιλύεται με κατάλληλο λοσισμικό. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε τρία αριθμητικά παραδείγματα, τα οποία τεκμηριώνουν την πολύ καλή της επίδοση
The goal of the thesis is the developemnt of a limit and shakedown analysis method of FEM-discretized steel structures. The shakedown analysis problem is transformed into a SOCP mathematical problem and solved with the appropriate software. Three numerical expamples confirm the accuracy and good performance of the method

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Steel, Structural
Steel smell structures
Yield criterion
Plastic analysis (Engineering)
Κελυφωτές
Ilyushin
Shakedown analysis
FEM
Χάλυβας, Δομήσιμος
Κριτήριο διαρροής
Μεταλλικές κατασκευές
Οριακή ανάλυση
Ανάλυση προσαρμογής
Πλαστική ανάλυση (Μηχανική)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-07T07:51:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)