The dogmatic teach of Eastern Orthodox Church in the "Epitome of Saint Athanasios Parios"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η δογματική διδασκαλία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο έργο του αγίου Αθανασίου του Παρίου "Επιτομή είτε συλλογή των θείων της πίστεως Δογμάτων"
The dogmatic teach of Eastern Orthodox Church in the "Epitome of Saint Athanasios Parios"

Μακεδονοπούλου, Ευμορφία Παναγιώτη

Ο θεολόγος Αθανάσιος Πάριος γεμίζει με τη ζωή και τη δράση του το 18ο και 19ο αιώνα. Είναι πολέμιος της αίρεσης, την οποία εκτόπισε και καταδίκασε κατά κύριο λόγο στο συμβιβασμό, στην αλλοίωση της εκκλησιαστικής ζωής, στην επικράτηση της ασυνέπειας. Ως ορθόδοξος ιερέας θέλει να περιφρουρήσει το θεραπευτικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής ζωής. Ως συνεπής ησυχαστής ο Πάριος βλέπει τη Γραφή και τα συγγράμματα των Πατέρων ως μόνιμη πηγή θείας γνώσεως και καθοδηγήσεως των χριστιανών, καθώς και την υπόδειξη προς μίμηση της Πατερικής αγωνιστικότητας σε θέματα πίστεως, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον τρόπο ζωής τους, ως το αναγκαίο αντίβαρο στην απειλή των ευρωπαϊκών "φώτων". Ο αγ. Αθανάσιος ασχολήθηκε με τη συγγραφή έργων ποικίλου περιεχομένου. Από τα δογματικά του έργα ξεχωρίζει επιβλητικά η "επιτομή". Σκοπός του αγίου ήταν η συγγραφή ενός σχολικού εγχειριδίου για την εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών των φοιτητών. Στα θέματα της δογματικής διδασκαλίας εκθέτει τη φωτεινή αλήθεια των θεοπνεύστων διδασκάλων, αντλεί και παρουσιάζει κείμενα πατέρων διότι θέλει να πετύχει επανασύνδεση των υπόδουλων χριστιανών με νηπτική και πατερική λειτουργική παράδοση και δίνεται ερμηνεία χωρίων Αγ. Γραφής που παρερμηνεύουν αιρετικοί.
The theologian Athanasios the Parian fils with his life and activities both the 18th and 19th century. He is an adversary to heresy (sect), which he pin pointed and condemned considering it to be compromise, distortion of ecclesiastical life and prevalence of inconsistency. In regards to the issues of dogmatic doctrines. 1. He states the bright truth of the teachers inspired by God, that annihilates fallacy and eliminates falsehood. 2. He draws and presents many excerpts of texts of the Holy Fathers. 3. He quotes many excerpt from the old as well as from the New Testament.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εισαγωγική στοιχείωση του βιβλίου της Επιτομής
Θεολογία
Christology
Mystery of church
Χριστολογία
Προϋποθέσεις και κριτήρια της Πατερικής θεολογίας
Εκκλησιολογία
About fathers theology
Few words about the book

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-11T10:09:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.