δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ευθανασία (υπό 300 ΠΚ)
Euthanasia (under 300 P.C.)

Καλαμπαλίκη, Αθανασία Παναγιώτη

Η διάπραξη μιας ανθρωποκτονίας της οποίας το κίνητρο πηγάζει αποκλειστικά και μόνο από τον οίκτο για την επώδυνη κατάσταση του ασθενούς καθώς και την επίμονη απαίτηση για θανάτωση από το ίδιο το θύμα τυγχάνει επιεικούς ποινικά μεταχείρισης
The commission of a homicide which motive is only the sympathy one feels in front of a patient who suffers excruciating pain and strongly demands his own death, such as crime is penalized

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αυτοκτονία
Ευθανασία
Free will
Homicide
Απαίτηση παθόντος
Θάνατος
Ελευθερία βουλήσεως
Death
Patients demand
Ανθρωποκτονία
Suicide
Euthanasia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-11T10:43:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.