Ανθρωπολογικές σταθερές αυτονομίας στον Επίκουρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Anthropological constants of autonomy in Epicirus
Ανθρωπολογικές σταθερές αυτονομίας στον Επίκουρο

Κεχρολόγλου, Χρυσάνθη

The current study presents the anthropological autonomy constants of epicurean philosophy. More specifically, the ethical, narural, social and political theory of Epicurus presages the adrent of an individual (περεγκλινοντος ατόμου), which takes life on his hands and causes the rupture eith the current norms. The epicurean wise man, during the process of philosophical action and exercise, aims to achieve the 'catastematic pleasure' (καταστηματική ηδονή) and 'τέλος' (σώματος απονία και η ψυχής αταραξία). Within this context, he succeeds in achieving both that freedom which the nature provides him in order to manage his desires and a frame for human action and free will, deviating (παρεγκλίνοντας), thus, consiously in order to achieve his full autonomy
Η εργασία αυτή προβάλλει τις ανθρωπολογικές σταθερές 'αυτονομίας' στην επικούρεια φιλοσοφία. Συγκεκριμένα, η ηθική, κοινωνική και πολιτική θεωρία του Επίκουρου προοιωνίζεται την έλευση ενός ανθρώπου, του 'παρεγκλίνοντος' ατόμου, ο οποίος καθίσταται κύριος της ζωής του, επιτυγχάνοντας τη ρήξη προς το υπάρχον. Ο επικιούρειος σοφός στη διαδικασία της φιλοσοφικής άσκησης και δράσης, σκοποθετεί την απόκτηση της 'καταστηματικής ηδονής' του 'τέλους' που είναι η 'σώματος απονία και η ψυχής αταραχία', καρπώνοντας κατά αυτόν το τρόπο την όποια ελευθερία του παρέχει η φύση στη διαχείριση των επιθυμιών του κειμένου και ένα πλαίσιο για την ανθρώπινη δράση για την άσκηση της ελέυθερης βούλησης, 'παρεγκλίνοντας' συνειδητά, με στόχο την κατάκτηση 'πλήρους αυτονομίας' του

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Friendship
Φιλία, φυσική φιλοσοφία
Autonomy - freedom, Epicurus
'Παρέγκλισις', πολιτική φιλοσοφία
Αυτονομία, ελευθερία, Επίκουρος
Φιλοσοφία, Αρχαία, Ελληνική
Ηδονή, ηθική - κοινωνική φιλοσοφία
Φιλοσοφική ανθρωπολογία
'Λάβε βιώσας', αταραξία
Pleasure, ethics - social philosophy
Επικούρειοι (Ελληνική φιλοσοφία)
'Παρέγκλισις' (parenglisis), political philosophy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-14T07:36:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.