Η επίδραση του κατάγματος του άνω τριτημορίου της κνήμης στο μήκος και στον άξονα του σκέλους στα παιδιά

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
The effect of proximal tibial fractures to the length and limbs axis in children
Η επίδραση του κατάγματος του άνω τριτημορίου της κνήμης στο μήκος και στον άξονα του σκέλους στα παιδιά

Βρεττάκος, Αριστείδης Ν.

Η μελέτη αφορά σε 50 περιπτώσεις με 51 κατάγματα του άνω τριτημορίου της κνήμης που αντιμετωπίστηκαν στη Β’ Ορθοπαιδική Κλινική του Α.Π.Θ. (πρώην Ορθοπαιδική Κλινική Παίδων Α.Π.Θ.), από το 1984 έως το 2006. Από αυτά 29 (58%) αφορούσαν αγόρια και 21 (42%) κορίτσια. Η ηλικία κυμάνθηκε από 2 ½ έως 14 χρονών με μ. ο. 7,5 χρόνια. Ο χρόνος παρακολούθησης κυμάνθηκε από 2 έως 22 έτη με μ.ο. τα 11,8 έτη. Η αιτία πρόκλησης του κατάγματος ήταν τροχαίο ατύχημα 19 (38%), πτώση από ύψος 13 (26%), πτώση βάρους 2 (4%) και κάκωση κατά τη διάρκεια παιγχιδιού ή αθλοπαιδιών 16 (32%). Οι 49 (98%) περιπτώσεις ήταν πρόσφατες και αντιμετωπίστηκαν στις πρώτες 48 ώρες, ενώ η 1 (2%) καθυστερημένη και αντιμετωπίστηκε μετά από ένα χρόνο.
This study refers to 50 paediatric patients with 51 fractures of the proximal tibia, treated at the 2nd Orthopaedic Department of the Aristoteles University of Thessaloniki (G. Genimatas General Hospital ) between1984 and 2006. Twenty nine patients (58%) were boys and twenty one girls (42%). Mean age of the patients was 7.5 years (range from 2.5-14 years). Follow up time ranged from 2-22 years (mean 11.8 years)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Overlengthening tibial
Bones, Growth
Επιφυσιόλυση άνω επίφυσης κνήμης
Κνήμη, Κατάγματα
Υπερεπιμήκυνση κνήμης
Emphysiolyis proximal tibial epiphysis
Μήκος και άξονας σκέλους
Fracture proximal tibial
Παιδιά
length and limb axis
Κάταγμα άνω τριτημορίου κνήμης
Βλαισότητα - αυτοδιόρθωση
Tibia, Fractures
Οστά, Ανάπτυξη
Children

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-14T09:40:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)