Η συμβολή της ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εφαρμογή στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The contribution of CAP in the environmental protection and in the sustainable development. Implementation in wide area of lake Koroneia
Η συμβολή της ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εφαρμογή στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας

Ντότα, Ανθούλα Δημητρίου

One of the greatest characteristics of our country is the intense agricultural activity. Agriculture provides us with a variety of products extinguishing the starvation problem while it increases the farmers’ income. On the other hand, the intensiveness of agriculture has provoked many severe environmental problems such as the ground’s erosion, falinization of the aquifers because of the ground water overpumping, pollution and risk in people’s life due to the excessive use of pesticides and fertilizers.Agriculture not only exhausts and pollutes the water resources but it also increases the energy consumption. This means it is inevitable to consume a small amount of energy while using electric and diesel – driven pumps for the irrigation. As a result CO2 is emitted in the air intensifying the greenhouse effect. The revised Common Agriculture Policy, whose main principle is the subsidies’ disengagement from the production, is the tool to diminish the environmental destruction and the overconsumption of the energy resources. The way to do so is by implementing the Cross – Compliance and the Good Practice Guidance of Land Use, by changing the crops and irrigating methods or by cultivating biological crops. As the crops’ needs for water are reduced, the energy consumption is decreased as well. The reason why that happens is that the pumps won’t have to bring great amounts of water which means that they won’t have to function for so many hours. Lake Koroneia is a very characteristic example of environmental destruction where no plan of water resources management has been implemented. The major factor that causes the environmental problems is the intensive agriculture in the wide area of the lake. So the revised CAP can effectively contribute to the environmental protection and the rehabilitation of lake Koroneia.
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της χώρας μας είναι η έντονη γεωργική δραστηριότητα. Η γεωργία εξασφαλίζει την παραγωγή τροφίμων, εξαλείφοντας προβλήματα πείνας και ταυτόχρονα παρέχει εισόδημα στους αγρότες της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η εντατικοποίηση της γεωργίας έχει δημιουργήσει πολλά και έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η διάβρωση των εδαφών, η υφαλμύρωση των υδροφορέων λόγω της υπεράντλησης, η νιτρορρύπανση καθώς και ο κίνδυνος στην υγεία των ανθρώπων εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Η γεωργία όμως, δε συμβάλλει μόνο στην εξάντληση και υποβάθμιση των υδατικών πόρων αλλά και στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Αναπόφευκτη δηλαδή συνέπεια της άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων είναι η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων και πετρελαιοκίνητων αντλιών άντλησης και προώθησης του νερού για αρδευτικούς σκοπούς. Η λειτουργία των αντλιών μέσω των γεωτρήσεων, πέρα από τη μείωση των ενεργειακών μας πόρων, έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα CO2 εξαιτίας της καύσης του πετρελαίου ή της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι, η γεωργία συμβάλλει και αυτή στην ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου τόσο στην περιοχή στην οποία εφαρμόζεται όσο και στο σημείο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.Ένα δυνατό εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί να περιοριστεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η εξάντληση των ενεργειακών πόρων είναι η αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η νέα ΚΑΠ, έχοντας ως βασική αρχή την αποδέσμευση των επιδοτήσεων από τις καλλιέργειες, είναι σε θέση να συμβάλλει ταυτόχρονα και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Έτσι λοιπόν, μέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, της βιολογικής γεωργίας, της αλλαγής των αρδευτικών μεθόδων καθώς και των αρχών που πρεσβεύει η πολλαπλή συμμόρφωση μπορεί καταρχάς να περιορίσει το πρόβλημα της εξάντλησης των υδατικών πόρων. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις αντλίες καθώς οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό θα είναι πολύ μικρότερες αφού οι επιλεγμένες καλλιέργειες θα είναι λιγότερο υδροβόρες. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και έλλειψης διαχειριστικού σχεδίου υδατικών πόρων στη χώρα μας αποτελεί η λίμνη Κορώνεια. Η Κορώνεια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της έντονης γεωργικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική λοιπόν μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του προβλήματος και τη μερική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κορώνεια
Cross compliance
Ενέργεια
CAP
ΚΑΠ
Environemnt
Koroneia
Energy
Περιβάλλον
Agriculture
Γεωργία
Πολλαπλή συμμόρφωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-15T08:01:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)