Στοχαστική μελέτη του υδατικού ισοζυγίου ενός καλλιεργούμενου εδάφους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Στοχαστική μελέτη του υδατικού ισοζυγίου ενός καλλιεργούμενου εδάφους

Γεωργούσης, Χαράλαμπος
Μπαμπατζιμόπουλος, Χρήστος

The simulation of large scale unsaturated flow in spatially variable soils is investigated in this paper. The mathematical model SWBACROS, the Monte Carlo (MC) method and the nearest neighbor model, are used to incorporate the stochastic nature of hydraulic conductivity into the flow domain. The confidence limits of soil moisture and statistical information on the differences between the stochastic and deterministic solution of the Richards equation are presented based on the results of the MC simulation.
Στην εργασία αυτή μελετάται στοχαστικά το υδατικό ισοζύγιο ενός καλλιεργούμενου εδάφους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το μαθηματικό μοντέλο SWBACROS με τη βοήθεια της μεθόδου Monte Carlo και του μοντέλου nearest neighbor σε δύο διαστάσεις. Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων Monte Carlo που διενεργήθηκαν, προκύπτουν τα όρια εμπιστοσύνης μέσα στα οποία προβλέπεται να κινηθεί η υγρασία του εδάφους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες προσθήκης νερού στο έδαφος (αρδεύσεις-βροχοπτώσεις)

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Μαθηματικό μοντέλο
Monte Carlo
SWBACROS
Υδατικό ισοζύγιο
Nearest neighbor
Εξίσωση Richards

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009-09-15T08:14:22Z
2000


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά του 2ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, [2000] p.124-132 [Published Version]
info:doi/Επιμέλεια: Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)