Περιαστικοποίηση και σύγχρονα πολυκέντρα εμπορίου και αναψυχής-malls

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Periturbanisation and the contemporary phenomenon of the malls
Περιαστικοποίηση και σύγχρονα πολυκέντρα εμπορίου και αναψυχής-malls

Κυριακοπούλου, Δήμητρα-Φωτεινή

Η τριτογενοποίηση του περιαστικού χώρου είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο το οποίο μελετάται ως το «φαινόμενο της διάχυτης πόλης». Η διάχυση των δραστηριοτήτων στον περιαστικό χώρο αφορά στην ουσία τη σταδιακή μετατροπή της χρήσης γης αυτού του «ενδιάμεσου χώρου» μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου, από αγροτική γη σε γη τριτογενών δραστηριοτήτων. Οι περιαστικές ζώνες δέχονται ισχυρές πιέσεις αστικοποίησης. Ως εκ τούτου μεταλλάσσονται με γοργούς ρυθμούς και μετασχηματίζονται ιδιαίτερα την τελευταία 30ετία. Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλα πολυκέντρα εμπορίου και αναψυχής, γνωστά και ως malls, έλκονται από τα χαρακτηριστικά αυτού του «μεταβατικού χώρου» και εγκαθίστανται εκεί. Αποτελούν κτίρια με επιβλητική παρουσία, συχνά αμφιλεγόμενη αρχιτεκτονική ποιότητα και σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Έχει ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τόσο τη γρήγορη μεταλλαγή του αστικού ορίου (urban fringe) όσο και την προσέλκυση στη ζώνη αυτή μεγάλων εμπορικών συγκροτημάτων που απασχολούν σήμερα τη διεθνή αρχιτεκτονική και πολεοδομική σκέψη. Στο ελληνικό προσκήνιο υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός σχετικά με το νεόφερτο για την ελληνική πραγματικότητα φαινόμενο, αυτό των malls. Εξετάζοντας την ιστορική εξέλιξή τους, από το 19ο αιώνα με τις στοές και τις μεγάλες αγορές των ευρωπαϊκών πόλεων μέχρι σήμερα στον 21ο αιώνα, με τα πολυλειτουργικά κέντρα που ενσωματώνουν πλέον εκτός από εμπόριο και γραφεία, κατοικία, ξενοδοχεία και ευφάνταστους χώρους αναψυχής, τίθενται ζητήματα όπως οι πολεοδομικές επιπτώσεις στην πόλη, η λειτουργική σύνδεσή τους με το αστικό κέντρο, η αρχιτεκτονική που προάγουν και οι τάσεις εδραίωσής τους.
The dispersed city is a contemporary phenomenon according to which the peri-urban space suffers from high urbanization pressures. Activities of the tertiary sector tend to establish in this “intermediate space” between the city and the countryside, causing the transformation of the rural area into an urban space. During the last 30 years this “urban fringe” attracts megastructures, known as malls, that host trade and recreation activities. These “new centralities” constitute buildings with imposing presence, often ambiguous architectural quality and important socio-economic impacts. The rapid transformation of the urban fringe and the establishment of the tertiary activities, with special interest paid on the malls, trouble the architects and the urban planners internationally. In Greece, this quite new phenomenon of the malls dispersal in the peri-urban space, is being under study and reflection. Examining their historical evolution since the arcades and the big European city markets of the 19th century up to the 21st century multifunctional centres that host trade, agencies, offices, hotels and recreation activities, there are many questions to pose and many subjects to study such as their impacts on the urban tissue, their functional connection with the city centre, the promoted architecture and their consolidation tendencies.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Dispersed city
Νέες κεντρικότητες
New centralities
Εξωαστικά κέντρα εμπορίου κι αναψυχής\
Malls
Tertiary sector
Διάχυτη πόλη
Periurban space
Urban figure
Τριτογενοποίηση
Περιαστικός χώρος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-16T07:02:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)