Η αισθητική της ύπαρξης ως κριτική του παρόντος στον Michel Foucault

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Aesthetics of existence as a critique of the present
Η αισθητική της ύπαρξης ως κριτική του παρόντος στον Michel Foucault

Καμπουρίδης, Θεόδωρος Δημοσθένη

Τα τελευταία ερωτήματα του Foucault αφορούν στη σχέση του υποκειμένου και της ιδιοσύστασης του, στη προοπτική της υποκειμενικότητας ως ταυτότητας-μη ταυτότητας, αλλά και στην έννοια της διαφοράς σε ένα καθεστώς λόγου που εκπαιδεύει στο ομοιογενές. Οι Φουκωτικές αναζητήσεις τίθενται στο έργο του κάτω από τους τίτλους της "Ηθικής του εαυτού" και της "Κυβερνητικότητας του Εαυτού". Στις αναπτύξεις αυτές παρατηρεί κανείς όχι μόνο τον κεντρικό ρόλο της έννοιας του εαυτού στην Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη αλλά και τους τρόπους σύνδεσης με το πολιτικό. Αναλύεται κατά συνέπεια η έννοια του Εαυτού, ως φορέα του πολιτικού δηλαδή ως όντας που δύναται να κυβερνήσει αλλά και να κυβερνηθεί τόσο από τους άλλους όσο και από τον εαυτό του. Με πολλούς τρόπους ο "Εαυτός" εμφανίζεται ως μια ενδεχόμενη ανθρωπολογική μορφή που διαφέρει αρκετά από τον "άνθρωπο", τέτοια ώστε να συμβάλλει σε μια νέα δόμηση και επανατοποθέτηση τόσο του πολιτικού όσο και του ανθρωπολογικού.
Foucault's questions concern the relation of the subject and its constitution, the horizon of subjectivity as identity-non-identity but also the consept of difference in a discursive framework that trains us in an environment of homogenety. These Faucaldian queries can be found especially in his work under the titles of "ethics of the Self" and "govermentalty of the Self". Faucault observes the central role of the "Self" in ancient Greece and Rome but also the ways under which the "Self" got connected with the political, that is to say as an existence which is capable of govern and to be governed not only by him/her self but also from others. Thus, the "Self" appears as a plausible anthropological figure which diverges from the anthropological figure of "man", in such a way as to contribute to a new figuration and a replacement in the spheres of the political and of the anthropological.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Fold
Aesthetics of existence
Subjectivation
Εξουσία
Πτώχευση
Εαυτός
Self
Φουκώ
Αισθητική της ύπαρξης
Power
Foucault
Υποκειμενικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-16T07:28:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.