Διερεύνηση και ταυτοποίηση των HPV ιών σε θηλώματα του στοματικού βλεννογόνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Human papillomaviruses (HPV) in oral squamous cell papillomas
Διερεύνηση και ταυτοποίηση των HPV ιών σε θηλώματα του στοματικού βλεννογόνου

Φαρδή, Αναστασία Χαράλαμπους

Το θήλωμα αποτελεί τον συνηθέστερο όγκο του επιθηλιακού ιστού στην στοματική κοιλότητα, η αιτιολογία του όμως δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς. Το θήλωμα του καλυπτήριου επιθηλίου αποτελεί μια νοσολογική οντότητα του βλεννογόνου του στόματος που έχει συσχετιστεί με την παρουσία των HPV. Οι ανθρώπειοί θηλωματοϊοί (Human Papilloma virus- HPV) προκαλούν καλοήθεις θηλωματώδεις βλάβες και συμμετέχουν στην ανάπτυξη προκαρκινικών και κακοηθών βλαβών σε βλεννογόνιες θέσεις του σώματος και στο δέρμα. Παρά την τεκμηριωμένη παρουσία των HPV στα καρκινώματα του τραχήλου της μήτρας, η έρευνα για την ανίχνευση του HPV DNA στις ογκόμορφες αλλοιώσεις της στοματικής κοιλότητας έχει δώσει σημαντικά αλλά αντικρουόμενα αποτελέσματα. Ο σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της πιθανότητας ανίχνευσης των ιών των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), σε θηλώματα του βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας καθώς επίσης και της πιθανότητας, η παρουσία των συγκεκριμένων ιών να σχετίζεται με τη χρήση καπνού. Το υλικό της παρούσας μελέτης αποτελείτο από 32 ιστοπαθολογικά παρασκευάσματα (διατηρημένα σε παραφίνη) θηλωμάτων που είχαν αναπτυχθεί στον βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας ισάριθμων ασθενών, και από 30 κυτταρικά επιχρίσματα βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας υγιών ατόμων. Προκειμένου να διερευνήσουμε την ύπαρξη του HPV DNA εκτελέσαμε την μέθοδο της PCR με τη χρήση των εκκινητών MY09 και MY11. HPV DNA δεν ανιχνεύτηκε σε κανένα από τα δείγματα των θηλωμάτων όπως και σε κανένα δείγμα φυσιολογικού βλεννογόνου. Από τα ευρήματα της έρευνας αυτής προκύπτει ότι οι ανθρώπειοί θηλωματοϊοί δεν σχετίζονται με τα θηλώματα της στοματικής κοιλότητας. Αν και η διαπίστωση της απουσίας των HPV στα ενδοστοματικά θηλώματα αλλά και στον φυσιολογικό βλεννογόνο υγιών ατόμων θέτει υπό αμφισβήτηση την ιογενή φύση των θηλωμάτων και την ογκοπαθογενετική ικανότητα των ιών, απαιτείται περαιτέρω μελέτη προκειμένου να κατανοηθεί ο πραγματικός ρόλος των HPV.
Oral squamous cell papilloma is a benign proliferation of stratified squamous epithelium and represents the most common papillary lesion of the oral mucosa. Despite extensive research, the aetiology of oral squamous papillomas is still unresolved. However, many oral squamous papillomas have been shown to be associated with human papillomaviruses. Human Papilloma viruses (HPV) are a group of DNA oncogenic viruses that have been associated with the aetiology of several benign and malignant human tumours, particularly squamous tumours of the cervix, anogenital region and skin. Although aetiological linking human papillomavirus (HPV) infection to cervical cancer has been confirmed, the exact role of HPV in the progressive development of oral neoplastic diseases has not been fully elucidated. Research on the participation of HPV in oral papillary lesions has generated varied and controversial results. The purpose of the present study was to examine the incidence of human papillomavirus infection in oral squamous cell papilloma and to further elucidate the putative role of HPVs in the development of oral squamous papilloma. A comparative study of the presence of HPV DNA was carried out on 32 formalin fixed, paraffin embedded tissue specimens of histologicaly confirmed oral squamous papillomas, obtained from the same number of patients and on 30 cell smears of normal oral mucosa of controls. The presence of HPV DNA was performed using PCR with the primers MY09/MY11. Neither the tissue specimens of oral squamous papillomas nor the cell smears of normal oral mucosa harboured HPV DNA. The results of the present investigation indicate that no correlation exists between HPV and of oral squamous cell papillomas. In other words HPVs are not involved in the development of oral squamous cell papillomas. According to our results viral origin of oral squamous cell papillomas is questioned. Further studies using newer molecular techniques are needed in order to shed light on this controversial topic and elucidate the significance of HPV infection in the oral squamous papillomas and in the oral cavity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θηλώματα
Oral squamous cell papillomas
Βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας
Human papillomaviruses (HPV)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-16T07:46:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.