Η μερική αντισυνταγματικότητα των νόμων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The partial unconstitutionality of law
Η μερική αντισυνταγματικότητα των νόμων

Σφακιωτάκη, Σουλτάνα Νικολάου

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη χρήση της τεχνικής της κήρυξης της μερικής αντισυνταγματικότητας των νόμων στα πλαίσια του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην ελληνική έννομη τάξη. Αναλύονται τα είδη της μερικής αντισυνταγματικότητας (ποσοτική και ποιοτική) και θίγονται οι ομοιότητές της με την τεχνική της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας των νόμων. Επίσης στο πλαίσιο της εργασίας γίνεται αναφορά στο σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων από τα δικαστήρια της Ελλάδας και από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας.
The subject of this diplomatic work is the use of the technique of the declaration of partial unconstitutionality of laws in the frame of the judicial review of legislation in greek legal order. Here are analyzed the types of partial unconstitutionality (the one of “quality” and the other of “quantity” partial unconstitutionality) and its similarities to the technique of the interpretation of norms according to the Constitution. In addition, in this work there is a reference to the system of judicial review of legislation by the greek courts on the one hand and the Federal Constitutional Court of Germany on the other hand.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Partial uncostitutionality
Μερική αντισυνταγματικότητα
Νόμος
Σύνταγμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-16T10:01:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)