Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Structural morphology and kinetic structures for transformable spaces
Δομική μορφολογία και κινητές κατασκευές στους μεταβαλλόμενους χώρους

Ουγγρίνης, Κωνσταντίνος-Αλκέτας Γ.

This doctoral dissertation is a research on the adaptation of kinetic systems at the architectural practice. It explores, in a systematic way, all the factors that affect its application. In this way manages to create an organizational system for a dynamic design process and an evaluation system to determine the success or the most required parts of an architectural application. The intent to use transformable elements on the artificial space seems to satisfy better the needs of modern society. It offers spatial changes of volume, shape and 'character' in order to adapt better to the changes of the time-related human activities
Η διατριβή εξετάζει την υιοθέτηση κινητικών συστημάτων στην αρχιτεκτονική με έναν συστηματικό τρόπο που καλύπτει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της. Με αυτό το τρόπο συστήνει ένα σύστημα οργάνωσης της συνθετικης διαδικασίας και ένα σύστημα αξιολόγησης της επιτυχίας μιας επέμβασης. Η υιοθέτηση μεταβλητότητας στο κατασκευασμένο περιβάλλον δείχνει να καλύπτει καλύτερα τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας προσφέροντας αλλαγές του όγκου, της μορφής και του χαρακτήρα ενός κτιρίου ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις χρονικά εξαρτώμενες μεταβολές της ανθρώπινης δραστηριότητας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ανταπόκριση
Responsiveness
Μεταβλητότητα
Κινητικά συστήματα
Αρχιτεκτονική και τεχνολογία
Transformability
Architectural design
Adaptability
Structural morphology
Kinetic systems
Δομική μορφολογία
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Προσαρμοστικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-17T07:51:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)