Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση της ανάπτυξης: ο ρόλος των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
The environmental parameter in the international financing for development: The role of Multilateral Development Banks
Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση της ανάπτυξης: ο ρόλος των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών

Μάνου, Δήμητρα Β.

Εξετάζεται το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης από τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (MDBs). Ειδικότερα, εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές και τα πρότυπα των MDBs και η συμβολή τους στην προώθηση του διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης
This dissertation examines the issue of environmental protection in the international financing for development by the Multilateral Development Banks (MDBs). In specific, it examines the MDBs' environmental policies and practices and their contribution in the promotion of international environmental law and sustainable development

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

International Εnvironmental law
Multilateral Development Banks
Development banks
Πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες
Αναπτυξιακές τράπεζες
Βιώσιμη ανάπτυξη
Διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια
Sustainable development, International development assistance
Διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος
Environmental law, International
Περιβαλλοντικό δίκαιο, Διεθνές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-17T08:29:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)