Φυλετική πολιτική και σχηματισμός ταυτότητας στη λευκή αμερικανική λογοτεχνία: η περίπτωση των "Οι περιπέτειες του Χάλκμπερι Φιν" και "Το να σκοτώνεις ένα κοτσύφι"

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Racial politics and the construction of identity in white american childrens literature: the case of "Τhe adventures of Huckleberry Finn" and "To kill a Mockingbird"
Φυλετική πολιτική και σχηματισμός ταυτότητας στη λευκή αμερικανική λογοτεχνία: η περίπτωση των "Οι περιπέτειες του Χάλκμπερι Φιν" και "Το να σκοτώνεις ένα κοτσύφι"

Κουτσιμανή, Αικατερίνη Αθανασίου

Οι φυλετικές σχέσεις είναι ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα το οποίο έχει απεικονιστεί στην παιδική λογοτεχνία θέτοντας έτσι το ερώτημα για το αν η τελευταία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προπαγάνδας υπέρ μιας συγκεκριμένης φυλετικής ιδεολογίας. Πιο συγκεκριμένα, στη λευκή Αμερικανική παιδική λογοτεχνία, η σχέση μεταξύ λευκών και μαύρων έχει απασχολήσει συγγραφείς του δεκάτου ενάτου και του εικοστού αιώνα οι οποίοι έχουν προμηθεύσει το Αμερικανικό αναγνωστικό κοινό με κλασικά έργα παρουσιασμένα από την οπτική γωνία λευκών παιδιών αφηγητών. Αυτή η διπλωματική εργασία θα επικεντρωθεί σε δύο κλασικά έργα της λευκής Αμερικανικής παιδικής λογοτεχνίας, Οι Περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν του Μαρκ Τουέιν, δημοσιευμένο το 1884, και Το να Σκοτώνεις Ένα Κοτσύφι της Χάρπερ Λι, δημοσιευμένο το 1960, τα οποία παραμένουν δημοφιλή σε νεαρούς Αμερικανούς αναγνώστες στον εικοστό πρώτο αιώνα και είναι και τα δύο πρωτοπρόσωπες παιδικές αφηγήσεις. Βασισμένη στο θεωρητικό υλικό του Πίτερ Χόλιντειλ, του Ζακ Έλουλ και του Ράιμοντ Γουίλιαμς σχετικά με την ιδεολογία, την προπαγάνδα και την πολιτιστική ηγεμονία καθώς και στη θεωρία του πολιτικού ασυνείδητου του Φρέντρικ Τζέιμσον και τη θεωρία του λόγου του Μισέλ Φουκώ, θα προσπαθήσει να εξετάσει αν η λευκή Αμερικανική παιδική λογοτεχνία όπως έχει εξελιχθεί τους δύο τελευταίους αιώνες προσφέρει έδαφος για την προώθηση μιας συγκεκριμένης φυλετικής ιδεολογίας εναντίον των Αφροαμερικανών, επηρεάζοντας έτσι το σχηματισμό της εθνικής ταυτότητας των αναγνωστών. Ειδικότερα, η εργασία θα επιχειρήσει να προσφέρει μια συγκριτική ανάλυση των δύο κλασικών έργων με σκοπό να αποκαλύψει περιπτώσεις προπαγάνδας, φυλετικές προκαταλήψεις ή στερεότυπα εναντίον των μαύρων που διαιωνίζονται από τα λευκά παιδιά πρωτοπρόσωπους αφηγητές. Με τη χρήση της αφηγηματικής θεωρίας και της θεωρίας της αφηγηματικής δέσμευσης της Αντρέα Ζβένκε Γουάιλ, θα δοθεί έμφαση στην επιλογή των λευκών παιδιών ως αφηγητών και πρωταγωνιστών ταυτόχρονα, στο βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στη διάδοση της προπαγάνδας και στην πιθανή επίδραση στην ανάπτυξη του εαυτού και το σχηματισμό της ταυτότητας των νεαρών Αμερικανών αναγνωστών. Η εργασία θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο η φυλετική ιδεολογία μπορεί να παραχθεί και να διαποτίσει το μυαλό των παιδιών αναγνωστών ώστε να προβάλλει τη συνεχιζόμενη παρουσία του λευκού ρατσισμού εναντίον των μαύρων στη σημερινή λευκή Αμερικανική παιδική λογοτεχνία. Τελικά, δείχνοντας προσοχή στη σύγχρονη Αμερικανική φυλετική ιδεολογία θα αξιολογήσει κριτικά την αποτελεσματικότητα της λευκής Αμερικανικής παιδικής λογοτεχνίας ως μέσο ρατσιστικής προπαγάνδας εναντίον των μαύρων και θα προτείνει πιθανούς τρόπους προστασίας των νεαρών Αμερικανών παιδιών αναγνωστών από την επιρροή της Αμερικανικής φυλετικής πολιτικής προς τους Αφροαμερικανούς.
Race relations is an important social issue which has been reflected in children’s literature thus posing the question of whether the latter can be used as a medium for propaganda in favor of a particular racial ideology. More specifically, in white American children’s fiction, the relationship between whites and blacks has been explored by nineteenth- and twentieth-century writers who have provided American readership with classics presented from the point of view of white children narrators. This thesis will focus on two white American children’s classics, Mark Twain’s The Adventures of Huckleberry Finn, published in 1884, and Harper Lee’s To Kill a Mockingbird, published in 1960, which remain popular among young American readers in the twenty-first century and are both first-person children’s narrations. Based on Peter Hollindale’s, Jacques Ellul’s and Raymond Williams’s theoretical material regarding ideology, propaganda and cultural hegemony as well as Fredric Jameson’s doctrine of the political unconscious and Michel Foucault’s theory of discourse, it will try to examine whether white American children’s literature as it has evolved in the last two centuries serves as the ground for promoting a certain racial ideology against African Americans, thus affecting the shaping of the readers’ sense of national identity. In particular, the thesis will attempt to offer a comparative analysis of the two classics locating each one in its own context with a view to revealing instances of propaganda, racial prejudice or stereotypes against blacks perpetuated by the white children first-person narrators. Through the use of Andrea Schwenke Wyile’s narrative theory and theory of narrative engagement, emphasis will be placed on the choice of white children as both narrators and protagonists, the extent to which they contribute to the dissemination of propaganda and the potential impact on young American readers’ self-development and construction of identity. The thesis will concentrate on the way racial ideology can be produced and instilled in the minds of children readers to expose the continuity of the issue of white racism against blacks in white American children’s fiction nowadays. Finally, by drawing attention to contemporary American racial ideology, it will critically assess the effectiveness of white American children’s fiction as a medium for racist propaganda against blacks and suggest possible ways of protecting young American children readers from being influenced by American racial politics toward African Americans.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προπαγάνδα
Στερεότυπα
Racial ideology
Εθνική ταυτότητα
National identity
Παιδική λογοτεχνία
Φυλετική πολιτική
Childrens literature
Racial politics
Propaganda
Stereotypes
Φυλετική ιδεολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-18T08:14:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)