Η χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The use of information technology from external auditors
Η χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

Ζήκου, Παρασκευή Γεωργίου

This study examines the use of information technology from external auditors. In other words, it examines in which degree external auditing is influenced by the information progress. It includes a description of the computer-assisted audit tools and techniques used by the external auditors, mentioning the advantages and the disadvantages of them. In addition, it includes some new approaches, such as Continuous Auditing and Electronic Auditing, which are probably the future of auditing, since more and more enterprises are becoming fully computerized. Finally, in order to show in "action" what is happening in external auditing, we have presented a case study of an auditing company, cited in Thessaloniki, to which we are grateful for the help.
Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηλαδή, εξετάζει κατά πόσο το πεδίο της ελεγκτικής συμβαδίζει με την ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας που υιοθετούν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Περιέχει μια περιγραφή των πληροφοριακών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι εξωτερικοί ελεγκτές, αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους. Καθώς επίσης, και κάποιες νέες προσεγγίσεις, όπως η Συνεχής Ελεγκτική και η Ηλεκτρονική Ελεγκτική, οι οποίες πιθανότατα να αποτελέσουν και το μέλλον του ελέγχου, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις γίνινται "ηλεκτρονικές". Τέλος, προσπαθώντας να δείξουμε τι γίνεται στην πράξη, παραθέτουμε τη μελέτη μιας ελεγκτικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, την οποία και ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά της.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πληροφοριακά εργαλεία και τεχνικές ελέγχου
Μέθοδος εξόρυξης δεδομένων και ελεγκτική
Computer assisted audit tools and techniques
Electronic auditing
Ηλεκτρονική ελεγκτική
External auditor
Πρότυπα ελέγχου
Συνεχής ελεγκτική
Continuous auditing
Εξωτερικός ελεγκτής
Auditing standards
Data mining and auditing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-18T08:37:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.