Υπολογιστική μελέτη της ακτινοβολίας σύνχροτρον και εφαρμογές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Computational study of gyrosynchrotron with applications
Υπολογιστική μελέτη της ακτινοβολίας σύνχροτρον και εφαρμογές

Μαυρίδης, Μιχαήλ Ανθιμου

Η ακτινοβολία που παράγεται από ηλεκτρόνια στο πλάσμα εξαιτίας της κίνησης που προκαλεί σε αυτά μαγνητικό πεδίο οδηγεί σε περίπλοκες , μη αναλυτικές σχέσεις και για αυτό αποτελεί κλάδο ο οποίος χρησιμοποιεί ιδιαίτερα υπολογιστικές και αριθμητικές μεθόδους. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της ακτινοβολίας synchrotron και gyro - synchrotron σε διάφορες περιπτώσεις και εφαρμογές. Αρχικά μελετάμε την φασματική κατανομή της ακτινοβολίας που προκύπτει από διάφορες συναρτήσεις κατανομής της ενέργειας των ηλεκτρονίων και πως επιδρούν οι διάφορες μεταβλητές της κάθε κατανομής στην προκύπτουσα μορφή του φάσματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε τα παρατηρούμενα φάσματα από ραδιοτηλεσκόπια και να καταλήξουμε στο μέγεθος των τιμών διαφόρων φυσικών μεγεθών που αφορούν τον ήλιο. Επίσης γίνεται προσπάθεια υπολογισμού της ακτινοβολίας από τρισδιάστατη περιοχή και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τιμές μαγνητικού πεδίου που προκύπτουν από επεξεργασία μαγνητογραμμάτων και επομένως περιέχουν την πολυπλοκότητα που αυτό παρουσιάζει. Κλείνοντας γίνεται μέτρηση της φρακταλικής διάστασης του πεδίου ακτινοβολίας που προκύπτει.
The radiation produced by electrons in plasma because of their motion due to a magnetic field leads to complex, non analytical expressions and and so it is an area where computational and numerical techniques are being used. Goal of our study is the study of synchrotron and gyro – synchrotron radiation in various cases of interest. At the beginning of our study we calculate computationally the emitting gyro – synchrotron and synchrotron spectra using various distribution functions for the radiating electrons energies and we investigate how the variation of the parameters of the distribution functions effect the emitting spectra and its form. This can help us to find the correct values of these parameters in the sun by comparing the produced spectra with observations from radio telescopes. We then try to calculate and visualize, the radiation emitted from a three dimensional area of the sun. The values of the magnetic field at the certain area are reproduced from a real magneto gram of the area so the values carry the magnetic field’s complexity. And at the end we calculate the fractal dimension of the radiation field that we have calculated at the certain three dimensional area and compare with that of the magnetic field

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Gyro-synchrotron
Απορρόφηση
Μαγνητικό πεδίο
Σύνχροτρον
Φρακταλική διάσταση
Εκπομπή
Ακτινοβολία
Synchrotron

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-22T09:49:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)