Οι αλληγορικές προσωποποιήσεις στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The allegorical personifications in Ovid's metamorphoses
Οι αλληγορικές προσωποποιήσεις στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου

Χειμωνίδου, Ευαγγελία Σταύρου

Το κείμενο των Μεταμορφώσεων διανθίζεται με τέσσερις αλληγορικές προσωποποιήσεις: Η Invidia (2. 760-832), η Fames (8.782-822), ο Somnus (11. 583-656) και η Fama (12. 39-63), προσωποποιημένες μορφές, εντάσσονται σε εκτενή επεισόδια, διαδραματίζοντας σπουδαίο ρόλο μέσα σε αυτά. Η περιγραφή τόσο των ιδίων, όσο και των κατοικιών τους, καταλαμβάνει αρκετούς στίχους και προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές, εξαιτίας της βαρύνουσας σημασίας τους ως προς την εξέλιξη της δράσης και της πολυεπίπεδης λειτουργίας τους. Ο Οβίδιος κατορθώνει να αξιοποιήσει δημιουργικά τις διάσπαρτες λογοτεχνικές αναφορές ελληνικών και λατινικών κειμένων και να δημιουργήσει ολοκληρωμένες μορφές, σαφώς προσδιορισμένες ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους – με εξαίρεση τη Fama – και ως προς τις ιδιότητές τους. Οι πηγές του Οβιδίου, η οβιδιακή περιγραφή των τεσσάρων αλληγορικών μορφών και η λειτουργία τους μέσα στα επεισόδια στα οποία εντάσσονται, αποτελούν αντικείμενο μελέτης της προκείμενης εργασίας, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τη σπουδαιότητά τους, αλλά και το ιδιαίτερο ταλέντο του ποιητή που τις φιλοτέχνησε.
The text of the Metamorphoses is adorned with four allegorical personifications: Invidia (2. 760-832), Fames (8.782-822), Somnus (11. 583-656) and Fama (12. 39-63), personified figures, are enrolled in lengthy episodes, playing an important role in them. The description of themselves, as well as their abodes, occupies plenty of verses and much emphasis is placed on them, due to their utmost importance concerning the course of action and their multilevel function. Ovid achieves to creatively use the scattered literary references of Greek and Latin texts and create complete figures, explicitly defined concerning their external features – with the exception of Fama – and their qualities. Ovid’s sources, the ovidian description of the four allegorical figures and their function in the episodes, in which they are included, constitute the object of the present paper, which aspires to outline their significance, as well as the special talent of poet that created them.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσωποποίηση
Αλληγορία
Invidia
Fames
Somnus
Allegory
Personification
Fama

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-22T10:18:32Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.