Μελέτη της θαλάσσιας αύρας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τη χρήση αριθμητικού μοντέλου μέσης κλίμακας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Study of the breeze circulation characteristics over the major area of Thessaloniki with numerical mesoscale model
Μελέτη της θαλάσσιας αύρας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τη χρήση αριθμητικού μοντέλου μέσης κλίμακας

Κοντογιάννη, Παρασκευή Κωνσταντίνου

The characteristics of the evaluation of the sea breeze circulation are studied over the major area of Thessaloniki, by using the mesoscale numerical model MMS> The initiation and termination time of the sea breeze ceel, and the inland penetration of it, were deptiched. The horizontal and verticale extent of sea breeze circulation cells were encountered, and the spatial and time spread of the convergence zones and the return flow were demonstrated.
Μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης της κυκλοφορίας της θαλάσσιας αυρας στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια του αριθμητικού μοτνέλου μέσης κλίμακας MMS. Χαρακτηριστική είναι η ώρα έναρξης και λήξης της κυκλοφορίας της θαλάσσιας αύρας καθώς και η περιοχή στην οποία εκτείνεται, τόσο στο Θερμαϊκό όσο και στον ηπειρωτικό χώρο, όπου και εισχωρεί. Μελετάται το ύψος του κυττάρου, η χωροχρονική μεταβολή των περιοχών σύγκλισης και εντοπίζεται το ρεύμα επιστροφής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρεύμα επιστροφής
Convergence zones
MMS
Σύγκλιση
Sea breeze
Thessaloniki
Vertical extend
Return current
Θαλάσσια αύρα
Θεσσαλονίκη
Υψος κυττάρου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009-09-23T06:37:37Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.