Δορυφορικές μετρήσεις τροποσφαιρικού NO2 σε παγκόσμια κλίμακα και συσχέτιση με τη δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη επιλεγμένων κρατών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Satellite measurements of tropshere No2 (Molecular/cm2) from OMI, in 10/2004-1/2008 period and comparison with economic and demographic development of selected countries
Δορυφορικές μετρήσεις τροποσφαιρικού NO2 σε παγκόσμια κλίμακα και συσχέτιση με τη δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη επιλεγμένων κρατών

Στεργιούδης, Ιωακείμ Βασιλείου

Στην εργασία αυτή, με τη βοήθεια δορυφορικών μετρήσεων του NO2 στην τροπόσφαιρα από το όργανο ΟΜΙ του δορυφόρου AURA, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε εάν και κατά πόσον οι δορυφορικές μετρήσεις συνάδουν με την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών μελέτης (48 κράτη) καθώς και την δημογραφική τους ανάπτυξη, και σε τελική ανάλυση, αν καταδεικνύουν το πρόβλημα.Η σύνθεση της ατμόσφαιρας της Γης έχει υποστεί διάφορες αλλαγές από τη στιγμή της δημιουργίας της . Οι ανθρώπινες δραστηριότητες , ιδιαίτερα μετά τον 14 ο αιώνα που το κάρβουνο άρχισε να αντικαθιστά το ξύλο ως κύρια πηγή ενέργειας , έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον . Οι διάφοροι ρύποι που εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα , δημιούργησαν ανθυγιεινές συνθήκες και μερικές φορές προκάλεσαν και θανάτους ( όπως κατά τη διάρκεια του γνωστού επεισοδίου του Λονδίνου το 1952). Εκτός από τις άμεσες ( βραχυπρόθεσμες ) επιπτώσεις των επεισοδίων ρύπανσης , οι ατμοσφαιρικοί ρύποι έχουν και πολύ σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις , οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν . Στην εργασία μας αυτή , με τη βοήθεια δορυφορικών μετρήσεων του NO 2 στην τροπόσφαιρα από το όργανο ΟΜΙ , προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε εάν και κατά πόσον οι δορυφορικές μετρήσεις συνάδουν με την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών μελέτης και σε τελική ανάλυση , αν καταδεικνύουν το πρόβλημα .
OMI, in conjunction with other Aura instruments (particularly HIRDLS and TES), provides global mapping of several key tropospheric constituents including aerosols and some EPA (Environmental Protection Agency) criteria pollutants and other radicals. These include tropospheric ozone, NO2, SO2, BrO, and HCHO in the planetary boundary layer. Air quality change has now become a major environmental issue because of intercontinental transport of urban pollution and biomass burning products. It has been shown that satellite measurements in conjunction with photochemical models can provide knowledge on the sources, sinks and transport of these gases and of aerosols. Nitrogen oxides play a central role in tropospheric chemistry, and there are several reasons why an improved knowledge of the global tropospheric distribution of NOx (NO+NO2) is important: • NOx and volatile organic compounds are emitted in large quantities due to human activities such as traffic and industry. In the summer months this mixture produces photochemical smog. • The chemical budget of ozone in the troposphere is largely determined by the concentration of NOx. The knowledge of the ozone distribution and its budgets is strongly limited by a severe lack of observations of NO and NO2 in the troposphere. • The variability of NOx concentrations in the lower troposphere in industrialised areas and near biomass burning sites is very large. The few available point observations of NOx, on the ground or from aircraft measurements, are therefore difficult to translate to regional scale concentrations. • The residence time of NOx in the lower troposphere is short. Therefore observations of boundary layer NOx contain important information on the emissions of nitric oxide, and the trends in these emissions. • The free troposphere is also of great importance for the ozone budget, and for CH4 and CO oxidation processes. Again these budgets are uncertain due to a limited knowledge of NOx. The degree of NOx transfer from the boundary layer is difficult to model, and NOx emissions from lightning are very uncertain.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δορυφορικές μετρήσεις
Satellite measurements
Μετρήσεις OMI
Demographic development
NO2 τροποσφαιρικό
Μέθοδος DOAS
Troposphere NO2
Method DOAS
Δημογραφική ανάπτυξη
OMI measurement
Economic development
Οικονομική ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-23T06:45:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.