δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σώμα και ψυχή στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη
Body and soul in Plato and Aristoteles

Σκόδρα, Στεφανία Αντωνίου

Η φύση της ψυχής, η σχέση της με το σώμα και η μεταθανάτια τύχη της, απασχόλησε πολύ τους δύο μεγάλους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.Για τον Πλάτωνα η ψυχή συνιστά την ίδια τη ζωή και ισοδυναμεί με την αρχή της κάθε κίνησης και με το ασώματο «εγώ» του ανθρώπου, με αυτό που ονομάζουμε προσωπικότητα. Η ψυχή ταυτίζεται με την Ιδέα, επιζεί μετά το θάνατο και η τύχη της εξαρτάται από την ηθικότητα του βίου του κάθε ανθρώπου. Για τον Αριστοτέλη η ψυχή αποτελεί την εντελέχεια του ζωντανού σώματος, ενώ το σώμα είναι η ύλη. Η σχέση ανάμεσά τους είναι άρρηκτη, ενώ μετά το θάνατο επέρχεται ο οριστικός εκφυλισμός και των δύο.
In addition to Plato’s theory, soul contributes the life itself and the reason of any movement and to what we call “ego” or human personality. Soul is the Idea, which exists after the death of the body, and it’s fortune depends on the mortality of each person. According to Aristotles soul consists the entelehia, the main purpose of a living body; the body is the matter. The bond between soul and body is unbreakable, thus after death both of them go under decay. The nature of the soul, it’s relation to the body and it’s after life fortune, was taken under consideration by the two great philosophers Plato and Aristotles.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υλη και μορφή
Δυνάμει και ενεργεία
The immortality of soul
Σώμα
Matter and form
Βαθμίδες της ψυχής
Αίσθηση
Αθανασία της ψυχής
Body
Degrees of soul
Actuality and potentiality
Sense

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-25T11:19:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.