δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Στατστικά προγράμματα ανοιχτού κώδικα
Open source statistical programs

Μπασδάρας, Δημήτριος Νικολάου

Η στατιστική αποτελεί μια επιστήμη με συνεχώς αυξανόμενες εφαρμογές σε πληθώρα τομέων της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, εξάπλωση παρουσιάζει η ανάπτυξη λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω γεγονότων αποτέλεσε το έναυσμα για την παρούσα διπλωματική εργασία. Σε αυτό το paper γίνεται μια αναλυτική καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην περιοχή των στατιστικών προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα και πιο διαδεδομένα εξ αυτών, ενώ εμπεριέχονται και παραδείγματα, για την καλύτερη κατανόησή τους. Παρότι υπάρχουν αναφορές σε συμπεράσματα και κριτικές άλλων ερευνητών, έγινε προσπάθεια για αντικειμενική και εκ του μηδενός κριτική των στατιστικών πακέτων που αναλύθηκαν.
Statistics constitute a science with continuously increasing applications in abundance of sectors of modern’s person life. The growth of open source software presents proportional and perhaps wider spread. The combination of the previously presented facts constituted the spark for the present diploma thesis. In this paper an analytic recording of the current situation in the field of statistical programs of open code takes place. The most important and most popular programs are presented and some examples are also included in order to be more comprehensive. Despite the fact that there are many reports and critics of previous researchers, the aim of this paper is to be as objective and impartial as possible.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Vista
Statistical programs
Στατιστικά προγράμματα
Πρόγραμμα Tanagra
Program R
Πρόγραμμα MacAnova
Open source programs
Προγράμματα ανοιχτού κώδικα
Πρόγραμμα Vista
Πρόγραμμα R
Tanagra
Mac Anova

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-28T11:32:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.