E-learning development for learning basic principles of descriptive statistics

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθήματος για τη διδασκαλία αρχών της στατιστικής στις κοινωνικές επιστήμες
E-learning development for learning basic principles of descriptive statistics

Κομματάς, Νικόλαος Στέργιος

Το αντικείμενο αυτής της μελέτης δεν είναι άλλο από τον σχεδιασμό , την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας εμπλουτισμένης τεχνολογικά πολυμεσικής εφαρμογής η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης . Πριν οδηγηθούμε στην παραγωγή του λογισμικού και πριν μελετήσουμε τα όποια τεχνολογικά χαρακτηριστικά του , έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να αφιερώσουμε χώρο και χρόνο προκειμένου να αντιληφθούμε την αξία των θεωρητικών γνώσεων των διαχρονικών θεωριών μάθησης και διδακτικών μεθόδων και να εντρυφήσουμε ιδιαίτερα στις σύγχρονες μεθόδους . Έτσι η μελέτη αυτή ξεκινά αναλύοντας βασικές έννοιες διδακτικών μοντέλων και περιγράφοντας τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της μάθησης . Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή της εξαιρετικής προόδου των τεχνολογικών μέσων και με γνώμονα την πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία κάθε είδους αντικειμένου , μάλιστα σε πολλά διαφορετικά ακροατήρια μαθητών ως προς την ηλικία ή την καταγωγή ή το επίπεδο , κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων . Έτσι στην μελέτη μας μετά τα θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν πλέον ξεπεραστεί από την ίδια την κοινωνία και τις μαθησιακές της ανάγκες , περνάμε σε έννοιες πιο σύγχρονες όπως είναι η ηλεκτρονική εκπαίδευση . Αναλύεται κάθε περίπτωση και πτυχή αυτής , όπως είναι η εκπαίδευση από απόσταση ή αλλιώς εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που την συνοδεύουν μαζί με τις όποιες απαιτήσεις έχει αυτή προκειμένου να εφαρμοστεί σε επίπεδο τεχνολογίας και ανθρωπίνων γνώσεων . Επομένως σειρά για να αναπτυχθούν έχουν τα μεγάλα και πολύ γνωστά εκπαιδευτικά ρεύματα τα οποία έχουν περάσει πολλά στάδια βελτίωσης και σήμερα άλλα έχουν απορριφθεί και άλλα έχουν επικρατήσει με τις απαραίτητες τροποποιήσεις . Έχουν παγκόσμια εμβέλεια και εφαρμογή και πλέον αποτελεί στόχο για τους ειδικούς επιστήμονες της πληροφορικής η παραγωγική χρησιμοποίησή τους ώστε να συνεργαστούν με τα πολυμεσικά περιβάλλοντα προς μεγαλύτερο όφελος των εκπαιδευόμενων . Στη συνέχεια θα μελετήσουμε την δημιουργία ενός σύγχρονου εμπλουτισμένου τεχνολογικά εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο μοντέλο δημιουργίας που ονομάζεται Δ . Ε . Σ . Τ . Ε . και εφαρμόζεται καταλυτικά στον σχεδιασμό και στη λειτουργία αντίστοιχων εφαρμογών . Η εφαρμογή στην περίπτωσή μας αφορά την παρουσίαση αρχών περιγραφικής στατιστικής . Ξεκινώντας θα γίνει παράθεση των ιστορικών στοιχείων εξέλιξης των διδακτικών θεωριών και των μοντέλων μάθησης καταλήγοντας στην θεωρία του εποικοδομητισμού η οποία αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και προτεινόμενες θεωρίες για δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης . Σύμφωνα με την θεωρία αυτή ο μαθητής πειραματίζεται , συνεργάζεται , ανακαλύπτει και τελικά κάνει κτήμα του την γνώση , χρησιμοποιώντας τις πρότερες εμπειρίες του σε όποιο βαθμό και αν υπήρχαν αυτές . Αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί και σε επίπεδο λογισμικού .
The purpose of this project is not a superficial approach of the e-learni ng process. It is not that the e- learning process is not one of the most common subjects of st udying and discussions between the scientists and especially those who handle with education. This pr oject aims in achieving something more than just describing or even explaining the new techniques that are us ed during the educational procedures among young or older student s. The main purpose of this proj ect is to reveal the benefits and the effects of applying into the technical a nd not only education, the highest achievements of technology. Moreover, tries to make the best combina tion between discrete educational parameters of the whole educational procedure. Through the learning process all those ye ars of trying to find the best wa y to teach every single subject, many new definitions and educational cases have o ccurred. That’s why so many new theories about teaching and learning are now available for every one who wants to participate in the learning attempt. As the specialists resolved one the best and maybe the best educational theory to follow is the constructivism theory. This theory is also adopted in this study and a ll the project’s characteristics are based upon the values and the tactics of this worl dwide adopted theory. Constructivism is also known as a very modern and student friendly method of l earning. That’s why this theory is among the most effectual of all the methods that experts have trie d to apply especially in teaching maths, physics, chemistry and analogous sciences. This happens because constructivism is full of experimental tools, tools that increase the student’s participation a nd decrease the teacher’s role. Following what this theory represents understanding difficult meanings or notions has become easier. This is a consequence of experimentation and due to the creation of new scenarios. Furthe rmore modeling is also something very helpful for someone who tries to discover the hidden meaning between numbers, symbols and other scientific subjects. If someone is able to create a model in or der to describe the behavior of mathematical or statistical characteristics, then he has a very strong advantage in understanding the full story... Baring in mind all the above, it is important to men tion that statistics and es pecially those who are connected to social sciences are becoming much more easier to be understood if experimental environment is offered to us. Java applets and many more high technology e ducational tools are ready to guide everyone in order to solv e any questions about st atistics and their use in everyday life or to extract new ones for many different situations. In conclusion this project has b een made under the thought of teaching with an improved way statistic numbers and analyzing them with great convenien ce. Constructivism was a dopted to guide everyone through instructional difficulties and to exploit all the virtues of educational technologies. Our purpose, as teachers, must be to take a dvantage of every experience that a student might have and through appropriate teaching methods to transform it to know ledge. This is what this postgraduate thesis represents and also supports.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

E-learning
E-training
Behaviourism
Συμπεριφορισμός
Ηλεκτρονικό μάθημα
Περιγραφική στατιστική
Ηλεκτρονική εκπαίδευση
Educatinal technology
Εποικοδομητισμός
Statistics
Constructivism
Εκπαιδευτική τεχνολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-29T06:00:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.