δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Law, justice and morality
Νόμος, δίκαιο και ηθική

Παπαγιάννης, Λάμπρος Ιωάννη

This essay on is my dissertation for the M.A. in Philosophy at the Aristoteleio University of Thessaloniki with the supervising of Mr. Socratis Delivogiatzis, chairman of the Department of Philosophy –Education and director of the section of Philosophy.As it is pointed by the title my interest is on the triptych law, justice and morality and the main thesis of the essay is to explore the relationship among the three hard to fully coprehend meanings. The leading work on which I was based so as to deal with the subject was Montesquieu’s essay On the Spirit of the Laws (De l’Esprit des Lois) an examination of which I attempted at the third chapter after I presented and analysed the most signifigant parts of the political philosophers who dealth with subjects close to those Montesquieu wrote about in his work and close to Montesquieu’s era, such as Jean Jeacques Rousseau, John Stuart Mill and Thomas Hobbes. In addition, I tried to critisize the way many laws nowdays are enacted worldwide and to present the influence this could have on morality and justice.Finally, due to the fact I tend to conceive philosophy as a unity there is a chapter dedicated to the relationship among justice, ethics and metaphysics. Needless to say, the essay ends with an epilogue where all the main parts are presented once more, only shortly.
Στη διπλωματική εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού μου διπλώματος ασχολήθηκα με τη σχέση που διέπει τον νόμο ως πολιτική πράξη με την έννοια του δικαίου καθώς και με την ηθική. Αρχικά παρατέθηκαν, αναλύθηκαν και σχολιάστηκαν οι (πολιτικές) απόψεις των φιλοσόφων από τον Μακιαβέλι έως και τον Χέγκελ σε σχέση με τη διαδρομή του ανθρώπου από τη φυσική κατάσταση ως την πολιτικά οργανωμένη κοινωνία που αποτελεί και τον χώρο ζύμωσης των νόμων.Ακολούθως δόθηκε έμφαση στον Μοντεσκιέ και στο έργο του De l’ esprit des lois (Περί του πνεύματος των νόμων) το οποίο και αποτέλεσε και τον κύριο οδηγό της εργασίας.Επιχειρήθηκε μια ενδελεχδέστερη ανάλυση του κεφαλαιώδους σημασίας βιβλίου του Γάλλου φιλοσόφου και εν συνεχεία σχολιάστηκαν τα κοινά σημεία και τα σημεία απόκλισης μεταξύ των τριών εννοιών ( Νόμος – Δίκαιο – Ηθική) σε μια απόπειρα ιστορικής προσέγγισης του θέματος. Κατόπιν ασχολήθηκα με το πώς ορισμένοι νόμοι θεσπίζονται σήμερα ανά τον κόσμο και κατά πόσο η όποια αυθαιρεσία κατά τη δημιουργία τους επιδρά πάνω στο ζήτημα του δικαίου που ο ίδιος ο νόμος καλείται να επιλύσει και κατά συνέπεια πάνω και στο ζήτημα της ηθικής. Εν συνεχεία το θέμα πέρασε σε μια διάσταση, θα λέγαμε, μεταφυσική και υπό το πρίσμα αυτή τη φορά της διαλεκτικής σχέσης που κρατά συνδεδεμένη την ηθική με τη μεταφυσική επαναπροσδιορίστηκε mutatis mutandis το όλο ζήτημα. Δίκην επιλόγου σημειώθηκαν τα πιο σημαντικά στοιχεία της έρευνας και η εργασία ολοκληρώθηκε έχοντας (σχεδόν) καταλήξει σε συμπεράσματα που, όμως, δεν τελούν υπό το καθεστώς μιας τελεολογίας, αλλά αντιθέτως δίνουν τροφή για περαιτέρω σκέψη, κρίση και στοχασμό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Justice
Μεταφυσική
Νόμος
Διαλεκτική
Law
Morality
Δίκαιο
Ηθική
Politics
Metaphysics
Dialectics
Πολιτική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-29T07:01:32Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.