δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η κοινωνική προσφορά του μοναχισμού
The social offer of monachism

Αμεράνη, Μαρία (Μαριάμ Μοναχή), Δημητρίου

Ο μοναχισμός εμφανίστηκε στήν ιστορία μετά τά μέσα του 3ου αιώνα, μέ μορφή ερημητική και εξελίχθηκε σταδιακά φτάνοντας στην πλήρη οργάνωσή του υπό τη μορφή της κοινοβιακής ζωής με σκοπό την πλήρη ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Μελετώντας τη ζωή των μοναχών ανακαλύπτει κανείς το μεγαλείο της προσφοράς τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η εργατικότητά τους είναι παραδειγματική και χαρακτηρίζεται από σύνεση, φόβο Θεού και αγάπη προς τον πλησίον. Οι αγώνες τους υπέρ της πίστεως έφτασαν μέχρι μαρτυρικής θυσίας.Τη χαρά τους που πηγάζει από την ένωσή τους με το Θεό, θέλησαν να τη μεταδώσουν σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο κύρια προσφορά τους αποτελεί η ίδια η εξαγνισμένη παρουσία τους και η πύρινη προσευχή τους υπέρω όλου του κόσμου
The monachism appeared in history after the middle of the third century, in the erimitic form, and gradually developed, so he attained to his full organization by the form of coenobitic life in the monasteries, in purpose the man’s full union with God.Studying the monks’ life, we discover the greatness of their offer in all the sectors of social life. Their industy is exemplary and characterized from caution, God’s fear, and love to the neighbour. Their struggles for the faith went far to the sacrifice by martyrdoms. Their rich libraries, the educational institutions, the various editions but especially the spiritual statures and the monks’ vast writing production, show their big offer to the education. Their social teaching is exemplary and their philanthropic activity is instinctive and full of sacrifice. In the sector of art the monks can display masterpieces in all the kinds. They also wanted to spread their pleasure, that springs from the union with God, all over the world. But, the monks’ main offer is their purified presense and the fiery prayer for all the word.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θυσία
Πατέρες
Μοναχισμός
Offer
Monachism
Love
Πίστη
Fathers
Faith
Sacrifice
Προσφορά
Αγάπη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-29T10:43:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.