δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι υπόστυλες αίθουσες στον ελλαδικό χώρο (ως τη ρωμαϊκή περίοδο)
The ypostyle halls in greek mainland

Ανδριάς, Ζαχαρίας Αθανασίου

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις Υπόστυλες Αίθουσες στον ελλαδικό χώρο. Ο αρχαιολογικός όρος «υπόστυλες αίθουσες» είναι συμβατικός, στην προσπάθεια να δοθεί ορισμός σε αίθουσες που παρουσιάζουν αρκετές αρχιτεκτονικές ιδιομορφίες. Αποτελεί έναν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο, ο οποίος δεν είναι διαδεδομένος στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση. Πρόκειται για μεγάλες τετράγωνες ή ορθογώνιες αίθουσες με τουλάχιστον 3 κιονοστοιχίες. Εξετάζονται οι περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα τόσο σε ιστορικό όσο και σε αρχαιολογικό πλαίσιο. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ερμηνείας του αρχιτεκτονικού τύπου, εν συγκρίσει με τις υπόστυλες αίθουσες της Ανατολής και ιδιαίτερα με τις apadana της ιρανικής αρχιτεκτονικής παράδοσης.
The subject of the present paper is the Hypostyle Halls in the Greek mainland. The archaeological term “hypostyle hall” is a conventional term in an attempt to give the definition in halls with several architectural features. It concerns large square or rectangular halls with at least 3 colonnades. The architectural type of hypostyle halls it’s not widespread in Greece. Consider the cases have been detected in Greece in both historical and archaeological context. Alongside attempts to interpret the architectural type, compared to the hypostyle halls in Near East and particularly with the Iranian Apadana architectural heritage.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινά
Τελεστήριο
Bouleuterion
Αίθουσες
Πολύστυλες
Βουλευτήριο
Hypostyle
Telesterion
Halls
Υπόστυλες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-30T07:07:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.