δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και η σχολική πράξη
Alexandros Delmouzos and the school practice

Κογκούλη, Πελαγία Ιωάννη

In this essay we deeply examine the views of Alexander Delmouzos about the differences of the old school and the new school in order to mould a better optics for the pedagogical views that prevailed in a crucial time turning point of our state. Then, we'll extensively examine the school practice in the schools, that Alexandrow Delmouzos was the director and specifically, we'll deeply examine the school programme and the teaching methods that were chosen
Στην εργασία αυτή μελετάμε σε βάθος τις απόψεις του Αλέξανδρου Δελμούζου σχετικά με τις διαφορές του παλαιού και του νέου σχολείου εργασίας, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια καλύτερη εικόνα για τις παιδαγωγικές απόψεις που επικρατούσαν σε μία κρίσιμη χρονική καμπή του νεολληνικού μας κράτους. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε εκτενώς με τη διερεύνηση της σχολικής πράξης στα σχολικά ιδρύματα, τα οποία διηύθυνε ο Αλέξανδρος Δελμούζος και συγκεκριμένα θα μελετήσουμε σε βάθος το σχολικό πρόγραμμα αλλά και τη μέθοδο διδασκαλίας τους

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολική πράξη
School programme
School practice
Teaching method
Σχολικό πρόγραμμα
Μέθοδος διδασκαλίας
Alexandros Delmouzos
Αλέξανδρος Δελμούζος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-01T11:18:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.