Κριτική ανάλυση λόγου στην έντυπη ελληνική δημοσιογραφία. Μια απόπειρα διερεύνηση των μηχανισμών αναπαραγωγής και προώθηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Critical discourse analysis in greek print journalism. An attempt to investigate the mechanisms of prejudice and stereotype reproduction and promotion
Κριτική ανάλυση λόγου στην έντυπη ελληνική δημοσιογραφία. Μια απόπειρα διερεύνηση των μηχανισμών αναπαραγωγής και προώθηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων

Νικολοπούλου, Γεωργία Νικολάου

Η εν λόγω εργασία αφορά στη μελέτη ενός περιορισμένου αριθμού άρθρων της στήλης «Ρεπορτάζ» της κυριακάτικης ελληνικής εφημερίδας «Το Βήμα», όπως αυτά δημοσιεύτηκαν την περίοδο 2000-2006. Στόχος ήταν η ανίχνευση των ποικίλων στρατηγικών λόγου και γλωσσικών μέσων που είναι δυνατόν, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, να συμβάλλουν στην αναπαραγωγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τις ομάδες μειονότητας. Η ανάλυση στηρίχτηκε στις μεθόδους της κριτικής ανάλυσης λόγου όπως αυτή εφαρμόστηκε από τον Teun A. Van Dijk (1991). Η αδιαμφισβήτητη δύναμη του Τύπου και η ικανότητα του να διαμορφώνει στάσεις, ιδεολογίες και συμπεριφορές, χρησιμοποιώντας το πανίσχυρο εργαλείο της γλώσσας, στάθηκε η αφορμή για την επιλογή του θέματος αυτού του συγγράμματος.
The particular paper involves the study of a limited number of articles from the Greek Sunday newspaper “Vima”, as these were published, under the column “Reportage”, during the period of 2000-2006. Its main objective is to trace the various strategies of discourse and linguistic tools that may potentially contribute, to a greater or smaller extend, to the reproduction of stereotypes and prejudice towards minority groups. The analysis is based on the methods of critical discourse analysis, as applied by Teun A.Van Dijk (1991). The particular study was undertaken, in order to examine the unquestionable power of the Press and its ability to shape attitudes, ideologies and behavior, through the use of the powerful instrument of language.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στερεότυπο
Στρατηγικές λόγου
Ομάδες μειονότητας
Strategies of discourse
Minority group
Stereotype
Critical discourse analysis
Prejudice
Κριτική ανάλυση λόγου
Τύπος
Προκατάληψη
Press

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-05T10:10:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)