δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Logistic regression
Λογιστική παλινδρόμηση

Σκουφά, Ανδρομάχη

Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται η θεωρία για τους εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας, το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης, εκτίμηση κοινής προσαρμογής του μοντέλου, έλεγχος και ερμηνεία συντελεστών παλινδρόμησης, μέθοδοι επιλογής ανεξάρτητων μεταβλητών, διαγνωστικά καταλληλότητας του μοντέλου. Τέλος εφαρμόζεται και αναπτύσσεται μια εφαρμογή στην λογιστική παλινδρόμηση με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS
Logistic regression loglikehood estimation, good fitness of model logistic regression. , logistic regression with spss

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Logistic regression
Odds
Score test
Εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας
Λογιστική παλινδρόμηση
Μοντέλο χ2
Log-likehood ratio statistic
Wald tests
Probit
Λόγος πιθανοφάνειας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-05T10:37:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.