Αλληλεπίδραση πρωτεΐνης Prion με Νουκλεϊνικά Οξέα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Interaction between the Prion Protein and Nucleic Acids
Αλληλεπίδραση πρωτεΐνης Prion με Νουκλεϊνικά Οξέα

Αποστολίδου, Βάϊα Ιωάννη

Οι Μεταδοτικές Σπογγόμορφες Εγκεφαλοπάθειες (Transmissible Spongiphorm Encephalopathies - TSEs) είναι μια ομάδα ασθενειών των οποίων ο παθογόνος παράγοντας δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί, ακόμη και μετά από περισσότερα από 60 χρόνια μελέτης και έρευνας. Αυτός ο παθογόνος παράγοντας έχει δύο πολύ χαρακτηριστικά σημεία: i) είναι πάντα παρούσα η πρωτεΐνη prion ή αλλιώς PrP (proteinaceous infectious diseases) στην παθολογική της μορφή (PrPSc ή PrPres ή PrPTSE), ανακάλυψη για την οποία ο S. Prusiner τιμήθηκε με το βραβείο Nobel το 1997 (Prusiner 1982). Επίσης, ii) δεν έχει απομονωθεί ως τώρα κάποιο νουκλεϊνικό οξύ που να σχετίζεται με τον παθογόνο παράγοντα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το βασικό δόγμα της βιολογίας. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων που έχουν συγγένεια με την πρωτεΐνη prion, και με την φυσιολογική (ανασυνδιασμένη) μορφή της αλλά και με την παθολογική. Τα νουκλεϊνικά αυτά οξέα αλληλουχήθηκαν και ακολούθησε βιοπληροφορική ανάλυση κατά την οποία έγινε σύγκριση των ιδιοτήτων τους και συγκρίσεις με βάσεις δεδομένων νουκλεϊνικών οξέων προερχόμενα από ποικίλες πηγές. Τα αποτελέσματα της βιοπληροφορικής ανάλυσης μας οδήγησαν στον σχεδιασμό εκκινητών με την βοήθεια των οποίων ελέγξαμε έναν αριθμό δειγμάτων μολυσμένων από TSEs αλλά και αντίστοιχων controls, για την πιθανή παρουσία και ενεργότητα στοιχείων αγνώστων έως τώρα στην πορεία μετάδοσης και εκδήλωσης της νόσου.
Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) are a group of neurodegenerative diseases for which the infectious agent has yet to be defined, even after 60 years of intensive study. This infectious agent is characterized by the presence of the pathological isoform of the prion protein (PrPSc or PrPres or PrPTSE), a discovery that gave the Nobel Prize to S. Prusiner on 1997. So far, it is not known whether any nucleic acid is associated with the infectious agent. In the current Master thesis we isolated and identified nucleic acids that have affinity for either the physiological (recombinant) or the pathological isoforms of the prion protein. Nucleic acids related to PrPSc were sequenced and compared with several nucleic acid databases using bioinformatics analysis. Based on the results from this analysis, we designed primers to detect the presence and activity of nucleic elements in prion infected samples. Such nucleic acids may play an important role in the propagation and pathogenesis of TSEs.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Transmissible Spongiphorm Encephalopathies
CAS
Νουκλεϊνικά Οξέα
Prion
Nucleic acids
Μεταδοτικές Σπογγόμορφες Εγκεφαλοπάθειες
PrP

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-07T08:38:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.