Μελέτη του σωματιδιακού και υδατο-διαλυτού άνθρακα στα αιωρούμενα σωματίδια της Θεσσαλονίκης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Study of the elemental and water-solute carbon in the airborn particles of Thessaloniki
Μελέτη του σωματιδιακού και υδατο-διαλυτού άνθρακα στα αιωρούμενα σωματίδια της Θεσσαλονίκης

Φλαρούντζου, Αργυρώ Κωνσταντίνου

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια μελέτη της συγκέντρωσης του στοιχειακού και υδατο-διαλυτού άνθρακα στα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης κατά τη χειμερινή αλλά και θερινή περίοδο.
In the present paper an extensive study of the elemental and water-solute carbon concentration on the surface of the airborn particles, is done. The study took place in the city of Thessaloniki during the winter and the summer season.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Organic carbon
Airborne particles
Αιωρούμενα σωματίδια
Thessaloniki
Στοιχειακός άνθρακας
Elemental carbon
Θεσσαλονίκη
Οργανικός άνθρακας
Μαύρος καπνός
Black smoke

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-07T11:00:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)