Ανάλυση και σχεδιασμός πολυ-επεξεργαστικού συστήματος με προσδιορίσιμους επεξεργαστές (configurable processors) για την υλοποίηση του κρυπτογραφικού αλγορίθμου DES

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Analysis and design of multi core systems with configurable processors for the application of the DES algorithm
Ανάλυση και σχεδιασμός πολυ-επεξεργαστικού συστήματος με προσδιορίσιμους επεξεργαστές (configurable processors) για την υλοποίηση του κρυπτογραφικού αλγορίθμου DES

Μαργέλης, Γεώργιος Αγγελή

At the start of the 21st century, there is a new “trend” in computer systems, systems with more than one processors. The integrated circuits industry, trying to catch up to Moore’s law, has created processors whom output of heat makes necessary to include advance cooling systems, but they’re reaching their limit. The model of the superfast and powerful sole processor, gives way to the model of the multi-processors system, where the workload is divided and the performance is enhanced. Furthermore, a new group of systems is being developed, with processors optimized for one particular application. Named ASIP (Application Specific Integrated Processors), these systems are optimized for one application like an ASIC, but have the extra ability to be able to run other applications, with relatively good performance. In this paper, we tried to analyze and design multicore systems, optimized for the DES algorithm. We analyzed the performance of a single-core architecture for that particular application and we compared it with the performances of other architectures with two, three, or five processors. The processors were optimized by choosing specific data and instruction caches to reduce cache misses and the instruction set was extended with specific instructions to speed-up the process of the DES algorithm. In the above explorations, we used models of the Xtensa LX2 processor by Tensilica, a processor family with great customization abilities. Furthermore, we worked with the Xtensa Xplorer IDE, which allows us to easily measure the performance of every configuration we create, and optimize our processors accordingly. As a benchmark, we used the DES application, included in the Powerstone, benchmark suite.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, βλέπουμε πλέον όλο και συχνότερα να δημιουργούνται υπολογιστικά συστήματα, με περισσότερους από έναν επεξεργαστές. Η βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αγκομαχά για να «προλάβει» τον νόμο του Moore, οι νέοι επεξεργαστές παράγουν θερμότητα που καθιστά αναγκαία εξειδικευμένα συστήματα ψύξης και σιγά σιγά, φαίνεται ότι το μοντέλο του υπερταχυ και μόνου επεξεργαστή δίνει την θέση του στο μοντέλο των πολλών επεξεργαστών που μοιράζονται το φόρτο εργασίας και αποδίδουν καλύτερα. Επιπλέον, αναπτύσσεται και μια νέα ομάδα συστημάτων, αυτά με επεξεργαστές εξειδικευμένους για μια εφαρμογή. Πρόκειται για μια παραλλαγή των ASIC κυκλωμάτων, τα λεγόμενα ASIP (Application Specific Integrated Processors). Οι επεξεργαστές αυτοί, βελτιστοποιούνται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, έχοντας ωστόσο τις δυνατότητες να σηκώσουν και άλλες εφαρμογές. Καθιστωνται έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις για μια πληθώρα εφαρμογών. Στην παρούσα εργασία, ασχοληθήκαμε με την υλοποίηση και σύγκριση πολύ-επεξεργαστικών συστημάτων, προσαρμοσμένων για την κρυπτογράφηση δεδομένων με τον αλγόριθμο DES. Αναλύεται η απόδοση ενός μόνο-επεξεργαστικού συστήματος στην συγκεκριμένη εφαρμογή και συγκρίνεται με αρχιτεκτονικές που περιλαμβάνουν από δυο εως πέντε επεξεργαστές, σε διάφορες συνδεσμολογίες. Η προσαρμογή των επεξεργαστών γίνεται είτε επιλέγοντας συγκεκριμένες cache εντολών ή cache δεδομένων έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αστοχίες, είτε επεκτείνοντας το σετ εντολών του επεξεργαστή, ώστε συγκεκριμένες εντολές να βελτιώνουν την απόδοση του επεξεργαστή σε εφαρμογές κρυπτογράφησης με τον αλγόριθμο DES. Προκειμένου να γίνουν όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα των επεξεργαστών Xtensa LX2, της Tensilica, μια γενιά επεξεργαστών με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον Xtensa Xplorer της Tensilica, το οποίο επιτρέπει εύκολα την μέτρηση της απόδοσης των επεξεργαστών LX2 καθώς και την παραμετροποίηση τους με βάση κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή. Στην παρούσα εργασία, η εφαρμογή αυτή ήταν το πρόγραμμα προσομοίωσης της διαδικασίας κρυπτογράφησης με τον αλγόριθμο DES, της σουίτας προγραμμάτων Powerstone.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυ-επεξεργαστικά
Προσδιορίσιμοι
Προσαρμόσιμοι
Επεξεργαστές
Multi-core
Configurable
Processors
Κρυπτογραφία
Tensilica
Xtensa

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-08T07:47:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.