Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη δημιουργία τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
History of 3d animation
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη δημιουργία τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων

Παπαδοπούλου, Ζωή Ιωάννη

History of 3D animation
Η παρακάτω μελέτη έγινε με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την δημιουργία των τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού για έναν νέο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το χώρο του τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων. Επίσης θα μπορούσε να ενδιαφέρει και επαγγελματίες που σχετίζονται με το χώρο των multimedia και θέλουν να δώσουν νέα κατεύθυνση στη δουλεία τους καθώς και οποιωνδήποτε θα ήθελε να αποκτήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Στο εγχειρίδιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να μελετηθεί σφαιρικά το θέμα με σκοπό να μπορέσει ο αναγνώστης να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα των τεχνικών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Για να γίνει αυτό πιο αντιληπτό γίνεται και μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των κινουμένων σχεδίων καθώς και μία αναφορά στις παραδοσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα. Επίσης αναλύονται οι τομείς στους οποίους τα τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια βρίσκουν εφαρμογή. Το μεγαλύτερο όμως τμήμα του εγχειριδίου το καταλαμβάνουν τα στάδια και ο τρόπος παραγωγής των τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων. Εδώ ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει τις μεθόδους, της τεχνικές και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Για να δοθεί μία πιο ολοκληρωμένη άποψη θεωρήθηκε επίσης χρήσιμο στο τελευταίο κεφάλαιο να γίνει παρουσίαση αλλά και σύγκριση των σημαντικότερων λογισμικών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εγχειρίδιο
3d animation
Τρισδιάστατο
Κινούμενο σχέδιο
Computer animation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-08T08:11:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)